TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK KDH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 -49,200  -1,911,420,000  38.85 (0.13 %)    60,400  2,346,540,000  109,600  4,257,960,000  128,328,832   
15/08/2022 -168,400  -6,533,920,000  38.8 (0.00 %)    65,400  2,537,520,000  233,800  9,071,440,000  128,279,632  32.10% 
12/08/2022 -139,700  -5,420,360,000  38.8 (-0.51 %)    85,100  3,301,880,000  224,800  8,722,240,000  128,234,302  32.11% 
11/08/2022 125,800  4,906,200,000  39 (0.52 %)    236,500  9,223,500,000  110,700  4,317,300,000  128,304,902  32.10% 
10/08/2022 26,900  1,042,375,000  38.75 (0.91 %)    41,400  1,604,250,000  14,500  561,875,000  128,504,802  32.07% 
09/08/2022 -35,000  -1,342,250,000  38.35 (-0.65 %)    1,600  61,360,000  36,600  1,403,610,000  128,497,702  32.07% 
08/08/2022 -36,900  -1,424,340,000  38.6 (-0.26 %)    10,000  386,000,000  46,900  1,810,340,000  128,470,002  32.08% 
05/08/2022 49,200  1,904,040,000  38.7 (-0.77 %)    74,500  2,883,150,000  25,300  979,110,000  128,500,002  32.07% 
04/08/2022 472,100  18,411,900,000  39 (0.00 %)    472,100  18,411,900,000  128,571,402  32.06% 
03/08/2022 374,600  14,590,670,000  38.95 (0.13 %)    377,700  14,711,415,000  3,100  120,745,000  129,014,702  32.00% 
02/08/2022 686,600  26,708,740,000  38.9 (1.04 %)    715,400  27,829,060,000  28,800  1,120,320,000  129,370,002  31.95% 
01/08/2022 358,700  13,809,950,000  38.5 (2.67 %)    381,100  14,672,350,000  22,400  862,400,000  129,952,602  31.87% 
29/07/2022 84,600  3,172,500,000  37.5 (-1.32 %)    717,400  26,902,500,000  632,800  23,730,000,000  130,318,702  31.82% 
28/07/2022 213,100  8,097,800,000  38 (1.88 %)    228,100  8,667,800,000  15,000  570,000,000  130,489,402  31.80% 
27/07/2022 -10,700  -399,110,000  37.3 (0.54 %)    36,000  1,342,800,000  46,700  1,741,910,000  114,440,502  32.20% 
26/07/2022 523,000  19,377,150,000  37.05 (2.07 %)    523,000  19,377,150,000  114,434,302  32.20% 
25/07/2022 63,800  2,315,940,000  36.3 (-0.55 %)    111,000  4,029,300,000  47,200  1,713,360,000  114,886,202  32.13% 
22/07/2022 -66,600  9,073,900,000  36.5 (-1.35 %)    27,200  11,450,050,000  93,800  2,376,150,000  114,957,302  32.12% 
21/07/2022 384,200  14,196,190,000  36.95 (0.68 %)    421,600  15,578,120,000  37,400  1,381,930,000  115,268,602  32.07% 
20/07/2022 240,700  8,833,690,000  36.7 (1.94 %)    243,100  8,921,770,000  2,400  88,080,000  115,625,902  32.02% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.