MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK ILA - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 5.0 Max: 5.2 Min: 4.5 Mở cửa: 5.2 Đóng cửa: 4.6
Trung bình: 0.0 -5.0 (-100.00%) Tổng khối lượng: 216,000

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
4.50 57,800 26.76 (%)
4.60 54,700 25.32 (%)
4.70 71,600 33.15 (%)
4.80 16,400 7.59 (%)
5.00 2,200 1.02 (%)
5.10 8,300 3.84 (%)
5.20 5,000 2.31 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:48:57 4.6 -0.4 (-8.00%) 2,300 216,000 1.06 (%)
14:38:45 4.5 -0.5 (-10.00%) 1,000 213,700 0.46 (%)
14:34:06 4.6 -0.4 (-8.00%) 1,200 212,700 0.56 (%)
14:28:30 4.5 -0.5 (-10.00%) 23,800 211,500 11.02 (%)
14:18:10 4.5 -0.5 (-10.00%) 1,000 187,700 0.46 (%)
14:16:46 4.5 -0.5 (-10.00%) 23,500 186,700 10.88 (%)
13:11:22 4.6 -0.4 (-8.00%) 13,200 163,200 6.11 (%)
13:02:14 4.7 -0.3 (-6.00%) 4,000 150,000 1.85 (%)
13:02:00 4.7 -0.3 (-6.00%) 3,000 146,000 1.39 (%)
13:01:49 4.7 -0.3 (-6.00%) 14,100 143,000 6.53 (%)
13:00:21 4.6 -0.4 (-8.00%) 200 128,900 0.09 (%)
13:00:11 4.5 -0.5 (-10.00%) 8,500 128,700 3.94 (%)
13:00:08 4.6 -0.4 (-8.00%) 4,300 120,200 1.99 (%)
11:27:40 4.6 -0.4 (-8.00%) 33,500 115,900 15.51 (%)
10:53:12 4.7 -0.3 (-6.00%) 600 82,400 0.28 (%)
10:52:46 4.7 -0.3 (-6.00%) 5,800 81,800 2.69 (%)
10:43:46 4.7 -0.3 (-6.00%) 4,000 76,000 1.85 (%)
10:43:41 4.7 -0.3 (-6.00%) 4,000 72,000 1.85 (%)
10:43:14 4.7 -0.3 (-6.00%) 7,300 68,000 3.38 (%)
10:37:32 4.7 -0.3 (-6.00%) 14,600 60,700 6.76 (%)
10:18:49 4.8 -0.2 (-4.00%) 6,400 46,100 2.96 (%)
09:59:03 4.8 -0.2 (-4.00%) 10,000 39,700 4.63 (%)
09:23:37 4.7 -0.3 (-6.00%) 10,500 29,700 4.86 (%)
09:20:58 4.7 -0.3 (-6.00%) 3,700 19,200 1.71 (%)
09:16:19 5.0 0.0 (0.00%) 2,200 15,500 1.02 (%)
09:11:56 5.1 +0.1 (+2.00%) 8,300 13,300 3.84 (%)
09:00:10 5.2 +0.2 (+4.00%) 5,000 5,000 2.31 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.