TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK IDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 76,900  3,620,270,000  48.11 (-2.81 %)    76,900  3,620,270,000  154,984,405  2.04% 
29/09/2022 64,700  3,245,840,000  50.361 (1.74 %)    65,200  3,271,140,000  500  25,300,000  154,999,805  2.03% 
28/09/2022 80,200  4,053,910,000  50.574 (-1.99 %)    83,200  4,205,410,000  3,000  151,500,000  155,064,005  2.01% 
27/09/2022 -59,600  -3,076,580,000  50.173 (-2.58 %)    1,900  96,020,000  61,500  3,172,600,000  155,143,005  1.99% 
26/09/2022 10,000  509,730,000  49.157 (-7.08 %)    11,000  557,730,000  1,000  48,000,000  155,118,505  1.99% 
23/09/2022 5,900  319,310,000  53.636 (1.20 %)    10,100  543,360,000  4,200  224,050,000  155,129,505  1.99% 
22/09/2022 -25,900  -1,358,450,000  52.407 (-1.31 %)    500  26,400,000  26,400  1,384,850,000  155,113,305  2.00% 
21/09/2022 700  36,790,000  52.639 (-0.68 %)    700  36,790,000  154,898,705  2.06% 
20/09/2022 -21,800  -1,145,020,000  53 (2.12 %)    4,500  236,050,000  26,300  1,381,070,000  154,702,805  2.12% 
19/09/2022 -207,800  -11,478,570,000  51.9 (-9.90 %)    7,300  396,680,000  215,100  11,875,250,000  154,704,105  2.12% 
16/09/2022 -144,800  -8,274,690,000  57.6 (-3.03 %)    51,800  3,049,470,000  196,600  11,324,160,000  154,566,405  2.16% 
15/09/2022 19,800  1,180,850,000  59.4 (3.48 %)    23,000  1,368,740,000  3,200  187,890,000  154,607,005  2.15% 
14/09/2022 -142,700  -8,120,390,000  57.4 (-1.03 %)    2,300  130,080,000  145,000  8,250,470,000  154,629,992  2.14% 
13/09/2022 -11,200  -651,840,000  58 (-1.19 %)    11,200  651,840,000  154,589,992  2.15% 
12/09/2022 110,987  6,526,035,600  58.7 (-0.17 %)    111,000  6,526,800,000  13  764,400  154,587,192  2.16% 
09/09/2022 -42,300  -2,436,690,000  58.8 (2.80 %)    42,300  2,436,690,000  154,507,292  2.18% 
08/09/2022 -2,300  -132,350,000  57.2 (0.18 %)    500  28,500,000  2,800  160,850,000  154,506,092  2.18% 
07/09/2022 -158,200  -9,170,570,000  57.1 (-6.39 %)    32,700  1,977,430,000  190,900  11,148,000,000  154,467,392  2.19% 
06/09/2022 -700  -42,600,000  61 (-0.97 %)    500  31,000,000  1,200  73,600,000  154,473,292  2.19% 
05/09/2022 86,200  5,324,080,000  61.6 (-1.12 %)    125,400  7,763,780,000  39,200  2,439,700,000  154,462,792  2.19% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.