TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HTN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HTN Trương Văn Việt Phó Chủ tịch thường trực      1,962,057  5,000,000    29/06/2022  28/07/2022          0.00  
HTN Trần Tiến Thanh Phó Tổng GĐ      500,000    29/06/2022  28/07/2022          0.00  
HTN Lê Ngọc Thủy Vợ  Trương Văn Việt  Phó Chủ tịch thường trực  5,800            5,800  18/03/2022    0.00  
HTN CTCP Hưng Thịnh Land       9,522,000    9,522,000  11/02/2022  12/03/2022    9,522,000  15/02/2022    0.00  
HTN CTCP Hưng Thịnh Investment       11,902,500  9,522,000    11/02/2022  12/03/2022  9,522,000    15/02/2022  21,424,500  24.04  
HTN CTCP Hưng Thịnh Investment       11,902,500  9,522,000    10/02/2022  11/02/2022  9,522,000    15/02/2022  21,424,500  24.04  
HTN CTCP Hưng Thịnh Land       9,522,000    9,522,000  10/02/2022  11/02/2022    9,522,000  15/02/2022    0.00  
HTN CTCP Hưng Thịnh Investment       11,902,500    23/12/2021  20/01/2022  11,902,500    18/01/2022  11,902,500  13.36  
HTN CTCP Hưng Thịnh Land       21,424,500    11,902,500  22/12/2021  20/01/2022    11,902,500  18/01/2022  9,522,000  10.68  
HTN Nguyễn Anh Dũng Anh  Nguyễn Đình Trung  Chủ tịch HĐQT  59,512  29,756    05/03/2021  08/03/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
HTN Lê Hồng Việt Thành viên HĐQT      99,187  49,593    05/03/2021  08/03/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
HTN Nguyễn Văn Bằng Anh  Nguyễn Văn Cường  Thành viên HĐQT  5,006  2,503    05/03/2021  08/03/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
HTN Trương Văn Việt Phó Chủ tịch HĐQT      726,688  363,344    05/03/2021  08/03/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
HTN CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh       8,265,625  4,132,812    05/03/2021  08/03/2021  4,132,812    08/03/2021  12,389,437  13.90  
HTN Phan Thị Hà Chị dâu  Nguyễn Đình Trung  Chủ tịch HĐQT  22,918  11,459    05/03/2021  08/03/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
HTN Nguyễn Đình Trung Chủ tịch HĐQT      5,554,500  2,777,250    05/03/2021  08/03/2021  2,777,250    08/03/2021  8,331,750  9.35  
HTN CTCP Hưng Thịnh Land       7,935,000  3,967,500    05/03/2021  08/03/2021  3,967,500    08/03/2021  11,902,500  13.36  
HTN Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT      99,187  49,593    05/03/2021  08/03/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
HTN Trần Kim Hải Phó Tổng GĐ      6,612    6,612  19/11/2020  18/12/2020    6,610  20/11/2020  0.00  
HTN Ngô Huy Hiệu Phó TGĐ Thi công      33,062    33,062  05/10/2020  03/11/2020    33,060  05/10/2020  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.