TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/09/2022 15.1 (-0.66 %)    3,584  8,336,000  2,326   2,798  9,061,100  3,238   -725,100
26/09/2022 15.2 (-6.17 %)    7,389  13,958,700  1,889   3,537  14,842,700  4,196   -884,000
23/09/2022 16.2 (-0.92 %)    4,896  12,264,300  2,505   3,287  12,848,000  3,909   -583,700
22/09/2022 16.35 (1.55 %)    5,895  17,523,800  2,973   3,904  12,854,700  3,293   4,669,100
21/09/2022 16.1 (-0.62 %)    4,418  12,835,300  2,905   3,483  11,305,400  3,246   1,529,900
20/09/2022 16.2 (1.25 %)    6,711  16,190,300  2,413   4,725  14,999,000  3,174   1,191,300
19/09/2022 16 (-6.98 %)    10,657  26,205,900  2,459   5,420  27,515,600  5,077   -1,309,700
16/09/2022 17.2 (-4.97 %)    11,576  24,083,100  2,080   4,468  23,719,600  5,309   363,500
15/09/2022 18.1 (0.00 %)    5,696  16,061,300  2,820   6,223  18,676,500  3,001   -2,615,200
14/09/2022 18.1 (3.43 %)    10,965  29,574,500  2,697   6,846  28,406,900  4,149   1,167,600
13/09/2022 21 (-2.33 %)    11,773  26,733,100  2,271   7,796  29,375,500  3,768   -2,642,400
12/09/2022 21.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 21.5 (3.37 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 20.8 (-3.26 %)    7,477  17,509,300  2,342   5,958  22,880,900  3,840   -5,371,600
07/09/2022 21.5 (-2.71 %)    11,626  33,749,000  2,903   9,778  41,140,900  4,207   -7,391,900
06/09/2022 22.1 (-0.90 %)    10,790  25,069,600  2,323   8,250  30,414,500  3,687   -5,344,900
05/09/2022 22.25 (6.97 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 20.8 (1.46 %)    5,949  22,073,600  3,710   5,400  17,362,900  3,215   4,710,700
30/08/2022 20.5 (-0.97 %)    4,695  12,571,500  2,678   4,271  14,450,300  3,383   -1,878,800
29/08/2022 20.7 (-3.27 %)    10,038  23,959,900  2,387   5,185  21,830,800  4,210   2,129,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.