MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HPH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HPH Trương Thị Lan Anh               4,600,000    02/03/2022  4,600,000  54.76  
HPH Phạm Huy Hiệu               423,000    01/03/2022  423,000  5.04  
HPH Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc       5,423,000    5,423,000  23/02/2022  24/03/2022    5,023,000  02/03/2022  400,000  4.76  
HPH Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc       5,423,000    5,423,000  24/03/2020  22/04/2020      23/03/2020  5,423,000  64.56  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.