MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HNG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HNG Trần Thị Thảo Trâm Em  Trần Bảo Sơn  Phó Tổng GĐ          127,100    04/05/2023  127,100  0.01  
HNG Trần Thị Minh Phượng Phụ trách quản trị      8,240            8,240  26/04/2023    0.00  
HNG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      3,000,000    3,000,000  04/05/2022  02/06/2022    3,000,000  27/05/2022    0.00  
HNG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai   Đoàn Nguyên Đức  Chủ tịch HĐQT  130,085,300    25,400,000  15/02/2022  16/03/2022    25,400,000  01/03/2022  104,685,300  9.44  
HNG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai   Đoàn Nguyên Đức  Chủ tịch HĐQT  178,185,300    48,100,000  17/01/2022  15/02/2022    48,118,700  10/02/2022  130,066,600  11.73  
HNG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai   Đoàn Nguyên Đức  Chủ tịch HĐQT  178,185,300    51,500,000  07/07/2021  05/08/2021      05/08/2021  178,185,300  16.07  
HNG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai       258,055,755    80,000,000  07/05/2021  05/06/2021          0.00  
HNG Đoàn Nguyên Đức Phó Chủ tịch HĐQT      3,000,000    07/04/2021  05/05/2021  3,000,000    05/05/2021  3,000,000  0.27  
HNG Đoàn Thị Nguyên Thảo Em  Đoàn Nguyên Đức  Phó Chủ tịch HĐQT  46,900    46,900  05/04/2021  04/05/2021    46,900  09/04/2021    0.00  
HNG Đoàn Thị Nguyên Thảo Em  Đoàn Nguyên Đức  Phó Chủ tịch HĐQT          46,900    25/03/2021  46,900  0.00  
HNG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai   Đoàn Nguyên Đức  Chủ tịch HĐQT  330,165,840    80,000,000  22/03/2021  20/04/2021    72,100,085  20/04/2021  258,055,755  23.28  
HNG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai       405,165,840    75,000,000  05/02/2021  05/03/2021    75,000,000  02/03/2021  330,165,840  29.78  
HNG Võ Thị Mỹ Hạnh Tổng GĐ      505,000    505,000  15/01/2021  09/02/2021    505,000  15/01/2021    0.00  
HNG Trần Thị Thu Trang Em dâu  Lê Thùy Dương  Thành viên BKS  45,000  7,000  32,000  11/01/2021  10/02/2021  7,000  32,000  10/02/2021  20,000  0.00  
HNG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai   Đoàn Nguyên Đức  Chủ tịch HĐQT  452,665,840    47,500,000  31/12/2020  29/01/2021    45,700,000  19/01/2021  405,165,840  36.55  
HNG Lê Thùy Dương Thành viên BKS      24,420    24,420  28/10/2020  17/11/2020    24,420  17/11/2020    0.00  
HNG CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai       93,145,000            49,545,000  23/09/2020  43,600,000  3.93  
HNG Trần Bá Dương       46,880,000          3,880,000    19/05/2020  50,760,000  4.58  
HNG Nguyễn Hùng Minh       30,388,880            19,468,880  19/05/2020  10,920,000  0.99  
HNG Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải       291,388,000  25,878,880    19/05/2020  17/06/2020  14,985,880    19/05/2020  306,346,880  27.63  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.