TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HLD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/06/2022 28.4 (5.97 %)    37  26,000  703   47  25,800  549   200
27/06/2022 26.8 (-0.37 %)    40  53,400  1,335   50  46,800  936   6,600
24/06/2022 26.9 (-3.24 %)    65  35,300  543   57  43,400  761   -8,100
23/06/2022 27.8 (0.00 %)    42  23,900  569   55  55,200  1,004   -31,300
22/06/2022 27.8 (1.09 %)    56  47,900  855   63  67,000  1,063   -19,100
21/06/2022 27.5 (9.13 %)    117  139,400  1,191   142  128,300  904   11,100
20/06/2022 25.2 (-9.68 %)    85  59,700  702   93  109,600  1,178   -49,900
17/06/2022 27.9 (-9.71 %)    136  86,400  635   72  139,000  1,931   -52,600
16/06/2022 30.9 (-3.44 %)    54  33,300  617   63  41,000  651   -7,700
15/06/2022 32 (-5.88 %)    53  30,900  583   53  39,300  742   -8,400
14/06/2022 34 (0.89 %)    74  32,600  441   46  28,300  615   4,300
13/06/2022 33.7 (-5.34 %)    96  57,400  598   71  62,100  875   -4,700
10/06/2022 35.6 (-2.47 %)    61  28,700  470   66  37,700  571   -9,000
09/06/2022 36.5 (0.00 %)    55  23,000  418   55  34,900  635   -11,900
08/06/2022 36.5 (0.00 %)    46  29,500  641   67  35,600  531   -6,100
07/06/2022 36.5 (-2.67 %)    50  30,600  612   53  32,600  615   -2,000
06/06/2022 37.5 (2.18 %)    59  104,300  1,768   117  82,400  704   21,900
03/06/2022 36.7 (0.55 %)    69  100,800  1,461   65  56,800  874   44,000
02/06/2022 36.5 (-2.67 %)    57  39,300  689   72  55,500  771   -16,200
01/06/2022 37.5 (-1.32 %)    18  9,000  500   49  23,600  482   -14,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.