MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HAD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/06/2023 19 (-5.00 %)    -1,588,684   
08/06/2023 20 (7.53 %)    1,588,684  9.28% 
07/06/2023 18.6 (3.33 %)    1,588,384  9.29% 
06/06/2023 1,100  18,540,000  18 (5.26 %)    1,400  23,940,000  300  5,400,000  1,588,384  9.29% 
05/06/2023 17.1 (9.62 %)    1,589,784  9.26% 
02/06/2023 15.6 (0.00 %)    1,589,784  9.26% 
01/06/2023 15.6 (0.65 %)    1,589,784  9.26% 
31/05/2023 15.5 (2.65 %)    1,589,784  9.26% 
30/05/2023 15.1 (0.00 %)    1,589,784  9.26% 
29/05/2023 15.1 (-2.58 %)    1,589,784  9.26% 
26/05/2023 100  1,550,000  15.5 (0.00 %)    100  1,550,000  1,589,784  9.26% 
25/05/2023 15.5 (0.00 %)    1,589,884  9.25% 
24/05/2023 15.5 (0.00 %)    1,589,884  9.25% 
23/05/2023 15.5 (0.00 %)    1,589,884  9.25% 
22/05/2023 400  6,200,000  15.5 (0.00 %)    400  6,200,000  1,589,884  9.25% 
19/05/2023 15.5 (0.00 %)    1,590,284  9.24% 
18/05/2023 15.5 (3.33 %)    1,590,284  9.24% 
17/05/2023 15 (0.00 %)    1,590,284  9.24% 
16/05/2023 15 (-2.60 %)    1,590,284  9.24% 
15/05/2023 0 (0.00 %)    1,590,284  9.24% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.