MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HAD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 15.6 (0.00 %)    7,700  963   11  8,800  800   -1,100
01/06/2023 15.6 (0.65 %)    23,400  2,600   19  21,400  1,126   2,000
31/05/2023 15.5 (2.65 %)    13  23,800  1,831   19  24,300  1,279   -500
30/05/2023 15.1 (0.00 %)    2,600  325   6,300  700   -3,700
29/05/2023 15.1 (-2.58 %)    2,900  322   11  6,100  555   -3,200
26/05/2023 15.5 (0.00 %)    10  3,600  360   13  9,400  723   -5,800
25/05/2023 15.5 (0.00 %)    2,600  433   11  7,600  691   -5,000
24/05/2023 15.5 (0.00 %)    2,500  417   5,900  738   -3,400
23/05/2023 15.5 (0.00 %)    5,200  578   13  9,500  731   -4,300
22/05/2023 15.5 (0.00 %)    12  5,500  458   11  10,400  945   -4,900
19/05/2023 15.5 (0.00 %)    2,600  371   10  5,600  560   -3,000
18/05/2023 15.5 (3.33 %)    4,300  614   6,500  813   -2,200
17/05/2023 15 (0.00 %)    3,200  800   9,500  1,357   -6,300
16/05/2023 15 (-2.60 %)    6,700  1,340   12  11,700  975   -5,000
15/05/2023 0 (0.00 %)    3,200  640   10,700  2,140   -7,500
12/05/2023 15.4 (-0.65 %)    5,000  833   12,700  1,814   -7,700
11/05/2023 15.5 (1.31 %)    11  29,800  2,709   9,100  1,820   20,700
10/05/2023 15.3 (0.00 %)    9,800  1,633   8,300  1,186   1,500
09/05/2023 15.3 (0.00 %)    8,100  1,013   8,900  1,113   -800
08/05/2023 15.3 (0.00 %)    11,300  1,413   8,300  1,038   3,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.