MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GTH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GTH Nguyễn Đăng Bảo Chủ tịch HĐQT      373,980  200,000    01/06/2020  30/06/2020      30/06/2020  373,980  13.67  
GTH Trần Chính Phó Chủ tịch HĐQT      262,751          29,412    12/04/2019  292,163  10.68  
GTH Phạm Văn Đức Chủ tịch HĐQT      647,100          11,765    11/04/2019  658,865  24.09  
GTH Nguyễn Đăng Bảo Chủ tịch HĐQT      312,216          61,764    11/04/2019  373,980  13.67  
GTH Lê Viết Trí       193,056            193,056  26/03/2019    0.00  
GTH Trần Chính Phó Chủ tịch HĐQT      262,751          29,412    26/03/2019  292,163  10.68  
GTH Đặng Quý       90,977          64,706    26/03/2019  155,683  5.69  
GTH Đoàn Anh Hải Phó Tổng GĐ      12,250  6,500    15/03/2019  12/04/2019  5,882    12/04/2019  18,132  0.66  
GTH Phan Văn Dương Phó Tổng GĐ      13,533  20,000    15/03/2019  12/04/2019  17,647    12/04/2019  31,180  1.14  
GTH Trần Quang Phó Giám đốc      10,170  3,500    15/03/2019  12/04/2019  2,353    12/04/2019  12,523  0.46  
GTH Phạm Văn Đức Chủ tịch HĐQT      647,100  15,000    14/03/2019  11/04/2019  11,765    26/03/2019  658,865  24.09  
GTH Trần Chính Phó Chủ tịch HĐQT      262,751  35,000    14/03/2019  12/04/2019  29,412    26/03/2019  292,163  10.68  
GTH Trương Thị Thu Hà Trưởng BKS      5,000    5,000  14/03/2019  10/04/2019          0.00  
GTH Nguyễn Đăng Bảo Phó Chủ tịch HĐQT      312,216  62,000    14/03/2019  11/04/2019  61,764    26/03/2019  373,980  13.67  
GTH Phạm Hoàng Vĩnh Tân Con  Phạm Văn Đức  Chủ tịch HĐQT  4,080    4,080  15/06/2017  10/07/2017    4,000  10/07/2017  80  0.00  
GTH Phạm Hoàng Vĩnh Tân Con  Phạm Văn Đức  Chủ tịch HĐQT  6,080    6,080  07/04/2017  04/05/2017    2,000  04/05/2017  4,080  0.15  
GTH Phạm Văn Minh Em  Phạm Văn Đức  Chủ tịch HĐQT  43,604    40,000  22/06/2016  19/07/2016    24,400  19/07/2016  20,204  0.74  
GTH Trần Chính Phó Chủ tịch HĐQT      194,751  70,000    15/06/2016  05/07/2016  68,000    14/07/2016  262,751  9.61  
GTH Lê Viết Trí Thành viên HĐQT      193,056  200,000    15/06/2016  14/07/2016      15/07/2016  193,056  7.06  
GTH Ngô Thị Lệ Hương Kế toán trưởng      143,904  22,000    10/06/2016  08/06/2016  21,600    08/07/2016  165,504  6.05  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.