MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK GTH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/04/2023 0.00  2.60  0.00  0.10 (4.00 %)    55,451  149,204,200  2.50  2.60  2.80  2.50 
04/04/2023 2.60  2.60  2.60  0.10 (4.00 %)    11,600  29,310,000  2.50  2.5  2.60  2.40 
03/04/2023 2.70  2.70  2.70  0.30 (12.50 %)    16,837  42,247,600  2.40  2.60  2.70  2.50 
31/03/2023 2.60  2.60  2.60  0.00 (0.00 %)    61,308  148,820,900  2.60  2.6  2.70  2.30 
30/03/2023 2.70  2.70  2.70  -0.20 (-6.90 %)    13,285  34,318,000  2.90  2.70  2.70  2.50 
29/03/2023 2.80  2.80  2.80  -0.10 (-3.45 %)    5,112  14,681,200  2.90  2.8  2.90  2.80 
28/03/2023 3.20  3.20  3.20  -0.20 (-5.88 %)    22,451  66,144,000  3.40  3.10  3.20  2.90 
27/03/2023 3.20  3.20  3.20  -0.50 (-13.51 %)    3,800  12,740,000  3.70  3.4  3.40  3.20 
24/03/2023 3.70  3.70  3.70  0.10 (2.78 %)    114  420,400  3.60  3.70  3.70  3.70 
23/03/2023 3.60  3.60  3.60  0.30 (9.09 %)    24,628  89,080,800  3.30  3.5  3.70  3.30 
22/03/2023 3.30  3.30  3.30  -0.20 (-5.71 %)    6,501  21,493,500  3.50  3.70  3.70  3.30 
21/03/2023 3.50  3.50  3.50  0.20 (6.06 %)    642  2,236,900  3.30  3.5  3.50  3.40 
20/03/2023 3.30  3.30  3.30  0.20 (6.45 %)    100  330,000  3.10  3.30  3.30  3.30 
17/03/2023 3.30  3.30  3.30  0.00 (0.00 %)    1,000  3,060,000  3.30  3.0  3.30  3.00 
16/03/2023 3.30  3.30  3.30  -0.20 (-5.71 %)    1,309  4,292,400  3.50  3.20  3.30  3.20 
15/03/2023 3.70  3.70  3.70  0.40 (12.12 %)    7,435  25,959,900  3.30  3.3  3.70  3.30 
14/03/2023 3.30  3.30  3.30  -0.40 (-10.81 %)    13,404  44,027,700  3.70  3.50  3.50  3.20 
13/03/2023 3.60  3.60  3.60  -0.60 (-14.29 %)    40,290  148,135,500  4.20  3.6  4.20  3.60 
10/03/2023 4.10  4.10  4.10  0.40 (10.81 %)    200  830,000  3.70  4.20  4.20  4.10 
09/03/2023 4.10  4.10  4.10  0.30 (7.89 %)    210  774,400  3.80  3.3  4.10  3.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.