TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK GEX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/10/2022 17.6 (4.76 %)    3,637  15,034,500  4,134   3,134  14,945,400  4,769   89,100
04/10/2022 16.8 (-5.08 %)    4,917  13,811,800  2,809   3,525  15,196,800  4,311   -1,385,000
03/10/2022 17.7 (-6.84 %)    4,978  9,322,100  1,873   3,120  15,389,400  4,933   -6,067,300
30/09/2022 19 (4.40 %)    7,445  21,869,300  2,937   4,062  17,618,300  4,337   4,251,000
29/09/2022 18.2 (-3.19 %)    3,371  10,126,100  3,004   2,973  11,450,500  3,851   -1,324,400
28/09/2022 18.8 (-3.59 %)    4,281  13,897,700  3,246   2,736  10,951,800  4,003   2,945,900
27/09/2022 19.5 (-0.51 %)    3,651  9,824,500  2,691   2,448  10,270,800  4,196   -446,300
26/09/2022 19.55 (-6.90 %)    7,243  17,589,200  2,428   2,994  20,433,900  6,825   -2,844,700
23/09/2022 21 (-0.94 %)    3,535  9,608,300  2,718   3,573  14,159,800  3,963   -4,551,500
22/09/2022 21.2 (1.92 %)    5,516  16,071,600  2,914   3,088  10,979,000  3,555   5,092,600
21/09/2022 20.75 (-1.19 %)    3,943  10,788,300  2,736   2,788  10,657,700  3,823   130,600
20/09/2022 21 (1.94 %)    5,964  13,912,300  2,333   3,982  11,496,400  2,887   2,415,900
19/09/2022 20.6 (-6.79 %)    7,470  14,764,700  1,977   4,240  17,432,400  4,111   -2,667,700
16/09/2022 22.1 (-3.91 %)    6,029  14,896,000  2,471   3,305  20,345,100  6,156   -5,449,100
15/09/2022 23 (0.00 %)    2,978  7,750,600  2,603   3,579  10,831,400  3,026   -3,080,800
14/09/2022 22.95 (-0.65 %)    6,510  15,240,600  2,341   3,298  12,981,200  3,936   2,259,400
13/09/2022 23.1 (0.43 %)    4,231  10,223,800  2,416   2,809  9,862,100  3,511   361,700
12/09/2022 22.95 (-2.34 %)    5,467  11,375,200  2,081   3,881  13,835,300  3,565   -2,460,100
09/09/2022 23.45 (3.76 %)    6,376  17,998,600  2,823   5,404  22,394,600  4,144   -4,396,000
08/09/2022 22.6 (-5.04 %)    6,924  18,326,000  2,647   5,604  25,077,100  4,475   -6,751,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.