TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUEVFVND - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -8,423,400  -216,649,848,000  25.72 (-2.21 %)    3,345,300  86,041,116,000  11,768,700  302,690,964,000  24,796,299   
05/07/2022 340,200  8,947,260,000  26.3 (-2.23 %)    2,132,900  56,095,270,000  1,792,700  47,148,010,000  16,372,899  97.66% 
04/07/2022 -70,100  -1,891,407,000  26.85 (-0.56 %)    824,100  22,203,536,000  894,200  24,094,943,000  15,509,299   
01/07/2022 2,867,100  77,411,700,000  27 (-2.17 %)    7,830,000  211,410,000,000  4,962,900  133,998,300,000  15,650,599  97.74% 
30/06/2022 488,200  13,469,438,000  27.59 (-0.40 %)    684,600  18,888,114,000  196,400  5,418,676,000  17,713,399  97.44% 
29/06/2022 67,200  1,783,127,000  27.7 (0.00 %)    1,104,400  30,331,190,000  1,037,200  28,548,063,000  17,199,199  97.51% 
28/06/2022 61,900  1,711,535,000  27.65 (2.03 %)    960,700  26,563,355,000  898,800  24,851,820,000  16,944,299  97.55% 
27/06/2022 41,600  1,123,196,000  27.12 (1.19 %)    600,900  16,289,942,000  559,300  15,166,746,000  17,038,599  97.53% 
24/06/2022 -389,700  -10,443,960,000  26.8 (-1.47 %)    476,700  12,775,560,000  866,400  23,219,520,000  16,801,099  97.56% 
23/06/2022 645,400  17,548,426,000  27.19 (0.70 %)    2,033,800  55,299,022,000  1,388,400  37,750,596,000  16,049,199  97.67% 
22/06/2022 2,122,100  57,254,258,000  26.98 (0.30 %)    4,850,700  130,871,886,000  2,728,600  73,617,628,000  15,168,899  97.78% 
21/06/2022 1,977,100  53,183,990,000  26.9 (-0.74 %)    2,691,200  72,393,280,000  714,100  19,209,290,000  15,982,499  97.65% 
20/06/2022 885,700  24,087,604,000  27.05 (-2.35 %)    1,622,800  44,192,415,000  737,100  20,104,811,000  16,373,599  97.59% 
17/06/2022 170,600  4,730,738,000  27.73 (-1.67 %)    2,570,700  71,285,511,000  2,400,100  66,554,773,000  16,135,599  97.63% 
16/06/2022 -919,100  -25,937,002,000  28.22 (2.25 %)    1,741,700  49,150,774,000  2,660,800  75,087,776,000  18,201,299  97.33% 
15/06/2022 74,100  2,044,419,000  27.59 (0.33 %)    879,100  24,254,369,000  805,000  22,209,950,000  18,026,499  97.36% 
14/06/2022 -331,700  -9,121,750,000  27.5 (1.10 %)    1,749,400  48,108,500,000  2,081,100  57,230,250,000  13,916,399  97.98% 
13/06/2022 -8,972,900  -243,614,235,000  27.15 (-5.73 %)    3,816,300  103,612,545,000  12,789,200  347,226,780,000  15,765,299  97.71% 
10/06/2022 218,500  6,292,800,000  28.8 (-2.04 %)    604,400  17,406,720,000  385,900  11,113,920,000  16,484,299  97.60% 
09/06/2022 1,751,400  51,491,160,000  29.4 (-0.34 %)    3,348,700  98,451,780,000  1,597,300  46,960,620,000  13,654,499  98.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.