MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK FUESSV30 - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 13.02 Max: 13.32 Min: 13.02 Mở cửa: 13.27
Đóng cửa: 13.02 0.0 (0.00%) Tổng khối lượng: 2,260

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
13.20 230 10.18 (%)
13.21 30 1.33 (%)
13.22 40 1.77 (%)
13.24 990 43.81 (%)
13.25 120 5.31 (%)
13.27 790 34.96 (%)
13.30 40 1.77 (%)
13.32 20 0.88 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:05:29 13.20 +0.18 (+1.38%) 100 2,260 4.42 (%)
14:05:24 13.20 +0.18 (+1.38%) 100 2,160 4.42 (%)
14:05:18 13.21 +0.19 (+1.46%) 30 2,060 1.33 (%)
14:00:38 13.22 +0.20 (+1.54%) 40 2,030 1.77 (%)
13:23:34 13.27 +0.25 (+1.92%) 30 1,990 1.33 (%)
13:22:58 13.27 +0.25 (+1.92%) 120 1,960 5.31 (%)
13:22:44 13.27 +0.25 (+1.92%) 100 1,840 4.42 (%)
11:06:26 13.32 +0.30 (+2.30%) 20 1,740 0.88 (%)
10:45:50 13.30 +0.28 (+2.15%) 40 1,720 1.77 (%)
10:28:27 13.27 +0.25 (+1.92%) 30 1,680 1.33 (%)
10:19:18 13.27 +0.25 (+1.92%) 470 1,650 20.8 (%)
10:12:44 13.24 +0.22 (+1.69%) 960 1,180 42.48 (%)
10:11:41 13.24 +0.22 (+1.69%) 10 220 0.44 (%)
10:09:45 13.24 +0.22 (+1.69%) 20 210 0.88 (%)
10:05:09 13.25 +0.23 (+1.77%) 10 190 0.44 (%)
09:58:41 13.25 +0.23 (+1.77%) 40 180 1.77 (%)
09:52:41 13.25 +0.23 (+1.77%) 60 140 2.65 (%)
09:51:38 13.20 +0.18 (+1.38%) 30 80 1.33 (%)
09:35:06 13.25 +0.23 (+1.77%) 10 50 0.44 (%)
09:19:47 13.27 +0.25 (+1.92%) 40 40 1.77 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.