TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FPT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 -10,200  -877,200,000  86 (0.23 %)    83,400  7,172,400,000  93,600  8,049,600,000    49.00% 
05/08/2022 85.8 (-0.35 %)    502,000  43,071,600,000  502,000  43,071,600,000  -48  49.00% 
04/08/2022 11,000  947,100,000  86.1 (1.53 %)    263,700  22,704,570,000  252,700  21,757,470,000  -48  49.00% 
03/08/2022 3,600  305,280,000  84.8 (-0.24 %)    197,900  16,781,920,000  194,300  16,476,640,000  11,040  49.00% 
02/08/2022 -924,000,000  85 (1.19 %)    49,476,000,000  50,400,000,000  3,640  49.00% 
01/08/2022 -11,000  -924,000,000  84 (0.60 %)    589,000  49,476,000,000  600,000  50,400,000,000  40  49.00% 
29/07/2022 -100  -8,350,000  83.5 (-1.65 %)    170,500  14,236,750,000  170,600  14,245,100,000    49.00% 
28/07/2022 84.9 (-0.35 %)    621,100  52,731,390,000  621,100  52,731,390,000  3,500  49.00% 
27/07/2022 85.2 (0.47 %)    500,132  42,611,246,400  500,132  42,611,246,400    49.00% 
26/07/2022 169,400  14,365,120,000  84.8 (-0.70 %)    454,500  38,541,600,000  285,100  24,176,480,000  70  49.00% 
25/07/2022 964,900  82,402,460,000  85.4 (0.35 %)    969,700  82,812,380,000  4,800  409,920,000  172,970  48.98% 
22/07/2022 -269,900  10,356,670,000  85.1 (0.12 %)    1,399,625  81,279,010,000  1,669,525  70,922,340,000  969,770  48.91% 
21/07/2022 34,700  2,949,500,000  85 (0.12 %)    916,000  77,860,000,000  881,300  74,910,500,000  121,730  48.99% 
20/07/2022 -712,740  -60,511,626,000  84.9 (2.29 %)    1,557,340  132,218,166,000  2,270,080  192,729,792,000  207,630  48.98% 
19/07/2022 -86,600  -7,187,800,000  83 (0.00 %)    1,162,500  96,487,500,000  1,249,100  103,675,300,000  257,031  48.98% 
18/07/2022 -207,600  -17,230,800,000  83 (0.97 %)    100,000  8,300,000,000  307,600  25,530,800,000  35,131  49.00% 
15/07/2022 -155,600  -12,790,320,000  82.2 (-0.72 %)    521,300  42,850,860,000  676,900  55,641,180,000  31  49.00% 
14/07/2022 68,100  5,638,680,000  82.8 (0.36 %)    1,385,400  114,711,120,000  1,317,300  109,072,440,000  101,431  48.99% 
13/07/2022 40,500  3,341,250,000  82.5 (-1.20 %)    664,500  54,821,250,000  624,000  51,480,000,000  103,231  48.99% 
12/07/2022 -11,100  -926,850,000  83.5 (0.85 %)    315,500  26,344,250,000  326,600  27,271,100,000  40,509  49.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.