MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FLC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      200,436,257  15,000,000    03/02/2021  04/03/2021  15,000,000    02/03/2021  215,436,257  30.34  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      165,436,257  35,000,000    08/11/2020  03/12/2020  35,000,000    12/11/2020  200,436,257  28.23  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      150,436,257  15,000,000    25/06/2020  24/07/2020  15,000,000    30/06/2020  165,436,257  23.30  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      155,187,150  37,000,000    19/11/2017  18/12/2017  37,000,000    17/12/2017  135,187,150  19.04  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      144,187,150  11,000,000    14/09/2017  13/10/2017  11,000,000    12/10/2017  155,187,150  21.86  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      124,187,150  20,000,000    07/08/2017  06/09/2017  20,000,000    21/08/2017  144,187,150  20.31  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      114,187,150  10,000,000    30/03/2017  27/04/2017  10,000,000    26/04/2017  124,187,150  17.49  
FLC Nguyễn Thị Thanh Nga Em  Nguyễn Tiến Dũng  Trưởng BKS  30,640    30,640  22/02/2017  22/03/2017    30,640  22/02/2017    0.00  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      108,859,560  50,210,000    08/11/2016  07/12/2016  5,327,590    07/12/2016  114,187,150  16.08  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      93,069,560  30,000,000    25/09/2016  24/10/2016  15,790,000    24/10/2016  108,859,560  15.33  
FLC Vaneck Vectors ETF Trust - Vaneck Vectors - Vietnam ETF       28,557,712            2,576,990  20/06/2016  25,980,772  3.66  
FLC Market Vectors Vietnam ETF       26,388,352          2,290,680    21/03/2016  28,679,032  4.04  
FLC Market Vectors Vietnam ETF       26,664,552            331,440  23/02/2016  26,333,112  3.71  
FLC Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Vietexco       35,000,000            16,463,120  14/01/2016  18,536,880  2.61  
FLC Market Vectors Vietnam ETF       34,884,782            6,562,480  22/12/2015  28,322,302  3.99  
FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT      63,007,648  6,500,000    19/12/2015  17/01/2016  6,500,000    14/01/2016  69,507,648  9.79  
FLC Market Vectors Vietnam ETF       37,219,862            206,100  01/12/2015  37,013,762  5.21  
FLC Market Vectors Vietnam ETF       37,013,152          206,760    28/10/2015  37,219,912  5.24  
FLC Market Vectors Vietnam ETF       37,145,192            270,640  31/08/2015  36,874,552  5.19  
FLC Market Vectors Vietnam ETF       37,034,582          134,240    02/07/2015  37,168,822  5.24  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.