MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FCN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/01/2023 12.5 (2.88 %)    3,039  7,686,400  2,529   2,191  6,195,500  2,828   1,490,900
30/01/2023 12.15 (3.85 %)    3,626  11,805,900  3,256   3,276  9,621,900  2,937   2,184,000
27/01/2023 11.7 (2.63 %)    1,878  5,392,300  2,871   1,714  4,778,600  2,788   613,700
19/01/2023 11.4 (-0.87 %)    2,877  6,005,000  2,087   1,338  5,491,600  4,104   513,400
18/01/2023 11.5 (0.00 %)    2,727  6,187,800  2,269   1,931  5,949,400  3,081   238,400
17/01/2023 11.5 (3.60 %)    1,891  6,042,300  3,195   2,005  6,116,800  3,051   -74,500
16/01/2023 11.1 (2.78 %)    2,295  6,899,800  3,006   2,098  7,533,000  3,591   -633,200
13/01/2023 10.8 (-0.46 %)    1,421  4,851,700  3,414   2,056  5,745,800  2,795   -894,100
12/01/2023 10.85 (1.88 %)    2,585  8,550,600  3,308   1,884  6,729,500  3,572   1,821,100
11/01/2023 10.65 (-1.39 %)    2,225  5,316,300  2,389   2,005  6,397,700  3,191   -1,081,400
10/01/2023 10.8 (6.93 %)    2,993  11,738,000  3,922   2,529  8,396,100  3,320   3,341,900
09/01/2023 10.1 (-1.94 %)    1,620  4,270,700  2,636   1,370  5,062,800  3,695   -792,100
06/01/2023 10.25 (-3.30 %)    2,034  6,508,300  3,200   1,968  5,490,100  2,790   1,018,200
05/01/2023 10.6 (1.92 %)    2,994  9,333,300  3,117   2,381  7,667,600  3,220   1,665,700
04/01/2023 10.35 (2.48 %)    3,423  10,867,700  3,175   2,879  10,419,400  3,619   448,300
03/01/2023 10.05 (6.91 %)    1,882  7,815,900  4,153   1,115  3,295,600  2,956   4,520,300
30/12/2022 9.4 (2.17 %)    1,721  4,797,700  2,788   1,602  4,920,200  3,071   -122,500
29/12/2022 9.2 (-2.13 %)    1,266  3,750,500  2,962   1,441  4,601,600  3,193   -851,100
28/12/2022 9.36 (-0.43 %)    1,079  2,753,700  2,552   1,067  3,856,500  3,614   -1,102,800
27/12/2022 9.35 (6.25 %)    1,209  3,734,000  3,089   987  2,580,800  2,615   1,153,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.