MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK EVG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/06/2023 143,500  1,030,330,000  7.18 (5.59 %)    143,500  1,030,330,000  104,215,347  0.58% 
05/06/2023 -41,700  -284,115,000  6.75 (0.75 %)    5,800  38,885,000  47,500  323,000,000  104,358,847  0.52% 
02/06/2023 46,000  307,601,000  6.7 (-4.29 %)    80,500  540,751,000  34,500  233,150,000  104,317,147  0.54% 
01/06/2023 -272,800  -1,990,213,000  7.04 (0.57 %)    272,800  1,990,213,000  104,363,147  0.52% 
31/05/2023 -309,100  -2,161,788,000  7.04 (6.67 %)    309,100  2,161,788,000  104,788,247  0.32% 
30/05/2023 -107,200  -702,223,000  6.58 (6.13 %)    47,600  301,804,000  154,800  1,004,027,000  104,479,147  0.46% 
29/05/2023 -223,000  -1,349,527,000  6.15 (6.03 %)    24,500  147,245,000  247,500  1,496,772,000  104,371,947  0.51% 
26/05/2023 -144,900  -814,382,000  5.75 (6.48 %)    7,300  39,931,000  152,200  854,313,000  104,148,947  0.61% 
25/05/2023 -83,400  -446,118,000  5.44 (6.67 %)    5,000  26,672,000  88,400  472,790,000  104,004,047  0.68% 
24/05/2023 64,400  327,509,000  5.09 (6.04 %)    94,400  480,209,000  30,000  152,700,000  103,920,647  0.72% 
23/05/2023 118,400  553,262,000  4.76 (5.78 %)    118,900  555,642,000  500  2,380,000  103,985,047  0.69% 
22/05/2023 43,800  194,699,000  4.45 (1.14 %)    44,800  199,129,000  1,000  4,430,000  104,103,447  0.64% 
19/05/2023 122,100  540,629,000  4.36 (-0.91 %)    159,900  699,793,000  37,800  159,164,000  104,147,947  0.62% 
18/05/2023 229,000  1,007,600,000  4.4 (0.00 %)    229,300  1,008,920,000  300  1,320,000  104,306,547  0.54% 
17/05/2023 5,100  24,481,000  4.36 (-5.22 %)    41,400  189,336,000  36,300  164,855,000  104,535,547   
16/05/2023 5,700  24,580,000  4.55 (1.11 %)    20,400  90,392,000  14,700  65,812,000  104,540,647   
15/05/2023 28,300  127,323,000  4.45 (3.49 %)    47,100  211,329,000  18,800  84,006,000  104,546,347   
12/05/2023 54,200  230,189,000  4.29 (-0.23 %)    55,800  237,040,000  1,600  6,851,000  104,574,647  0.42% 
11/05/2023 185,700  747,077,000  4.28 (7.00 %)    185,700  747,077,000  104,625,447  0.39% 
10/05/2023 103,900  418,205,000  4 (2.56 %)    108,900  438,305,000  5,000  20,100,000  104,816,147   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.