MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DXG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DXG Amersham Industries Limited       17,434,979            500,000  30/01/2023  16,934,979  2.78  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       10,500,000          2,000,000    04/01/2023  12,500,000  2.05  
DXG Hanoi Investments Holdings Limited       9,639,428          300,000    04/01/2023  9,939,428  1.63  
DXG Vietnam Enterprise Investments Limited       24,554,813          2,000,000    04/01/2023  26,554,813  4.35  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       119,580,654          4,300,000    04/01/2023  123,880,654  20.31  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       115,355,654          829,300    20/12/2022  116,184,954  19.05  
DXG Saigon Investments Limited       1,965,597          300,000    20/12/2022  2,265,597  0.37  
DXG Hanoi Investments Holdings Limited       7,174,428          529,300    20/12/2022  7,703,728  1.26  
DXG Vietnam Enterprise Investments Limited       25,054,813            500,000  15/12/2022  24,554,813  4.03  
DXG Hanoi Investments Holdings Limited       4,639,428          500,000    15/12/2022  5,139,428  0.84  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       107,450,654          3,000,000    15/12/2022  110,450,654  18.11  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       5,000,000          3,000,000    15/12/2022  8,000,000  1.31  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       102,050,654          1,900,000    12/12/2022  103,950,654  17.04  
DXG Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       950,000            100,000  12/12/2022  850,000  0.14  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund               2,000,000    12/12/2022  2,000,000  0.33  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       5,000,005            3,700,000  23/11/2022  1,300,005  0.21  
DXG KB Vietnam Focus Balanced Fund       760,020            360,000  23/11/2022  400,020  0.07  
DXG KB Vietnam Focus Balanced Fund       460,020          300,000    21/11/2022  760,020  0.12  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       11,200,005            2,900,000  21/11/2022  8,300,005  1.36  
DXG DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       67,700          5,000,000    21/11/2022  5,067,700  0.83  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.