TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK DTL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
05/08/2011 Mua 1,500,000 1,000  0.07%  712,740  47.52%  787,260  52.48%  08/08/2011 
01/08/2011 Mua 1,500,000 20,000  1.33%  691,740  46.12%  808,260  53.88%  08/08/2011 
29/07/2011 Mua 1,500,000 46,790  3.12%  671,740  44.78%  828,260  55.22%  08/08/2011 
27/07/2011 Mua 1,500,000 30,020  2.00%  624,950  41.66%  875,050  58.34%  08/08/2011 
26/07/2011 Mua 1,500,000 3,280  0.22%  594,930  39.66%  905,070  60.34%  08/08/2011 
22/07/2011 Mua 1,500,000 65,000  4.33%  591,650  39.44%  908,350  60.56%  08/08/2011 
21/07/2011 Mua 1,500,000 41,100  2.74%  526,650  35.11%  973,350  64.89%  08/08/2011 
20/07/2011 Mua 1,500,000 30,000  2.00%  485,550  32.37%  1,014,450  67.63%  08/08/2011 
19/07/2011 Mua 1,500,000 29,390  1.96%  455,550  30.37%  1,044,450  69.63%  08/08/2011 
18/07/2011 Mua 1,500,000 1,000  0.07%  426,160  28.41%  1,073,840  71.59%  08/08/2011 
15/07/2011 Mua 1,500,000 50,570  3.37%  425,160  28.34%  1,074,840  71.66%  08/08/2011 
14/07/2011 Mua 1,500,000 46,870  3.12%  374,590  24.97%  1,125,410  75.03%  08/08/2011 
13/07/2011 Mua 1,500,000 23,000  1.53%  327,720  21.85%  1,172,280  78.15%  08/08/2011 
12/07/2011 Mua 1,500,000 33,600  2.24%  304,720  20.31%  1,195,280  79.69%  08/08/2011 
11/07/2011 Mua 1,500,000 64,780  4.32%  271,120  18.07%  1,228,880  81.93%  08/08/2011 
08/07/2011 Mua 1,500,000 49,500  3.30%  206,340  13.76%  1,293,660  86.24%  08/08/2011 
07/07/2011 Mua 1,500,000 75,000  5.00%  156,840  10.46%  1,343,160  89.54%  08/08/2011 
06/07/2011 Mua 1,500,000 18,500  1.23%  81,840  5.46%  1,418,160  94.54%  08/08/2011 
05/07/2011 Mua 1,500,000 63,340  4.22%  63,340  4.22%  1,436,660  95.78%  08/08/2011 
21/06/2011 Mua 2,500,000 33,000  1.32%  2,500,000  100.00%      17/08/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.