MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DRH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DRH Nguyễn Đăng Tùng Phụ trách quản trị      80,000  100,000    15/11/2022  14/12/2022  20,000    14/12/2022  100,000  0.08  
DRH Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT      4,309,620  2,000,000    18/10/2022  16/10/2022  978,000    16/11/2022  5,287,620  4.27  
DRH Ngô Đức Sơn Thành viên HĐQT      500,000  100,000    13/06/2022  25/06/2022  100,000    21/06/2022  600,000  0.49  
DRH Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT      1,854,810  1,854,810    14/04/2022  14/04/2022  1,854,810    14/04/2022  3,709,620  3.00 GD quyền mua 
DRH Trần Hoàng Anh Công bố thông tin      100,000  100,000    14/04/2022  14/04/2022  100,000    14/04/2022  200,000  0.16 GD quyền mua 
DRH Ngô Đức Sơn Phó Tổng GĐ      100,000  100,000    14/04/2022  14/04/2022  100,000    14/04/2022  200,000  0.16 GD quyền mua 
DRH Nguyễn Quang Trường Em  Nguyễn Lâm Tùng  Thành viên HĐQT  50,000    50,000  04/04/2022  05/05/2022    50,000  08/04/2022  50,000  0.04 GD quyền mua 
DRH Nguyễn Quang Trường Em  Nguyễn Lâm Tùng  Thành viên HĐQT  50,000    50,000  04/04/2022  21/04/2022    50,000  21/04/2022    0.00 Giao dịch quyền mua 
DRH Phan Tấn Vinh NLQ  Phan Tấn Đạt  Chủ tịch HĐQT  15,000  15,000    04/04/2022  14/04/2022  15,000    14/04/2022  30,000  0.02  
DRH Nguyễn Quang Trường Em  Nguyễn Lâm Tùng  Thành viên HĐQT  90,000  40,000  18/02/2022  08/03/2022  90,000  40,000  08/03/2022  50,000  0.04  
DRH Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT      1,004,810  1,000,000    19/06/2020  18/07/2020  1,000,000    16/07/2020  2,004,810  1.62  
DRH Trương Thị Lan Mẹ  Dương Ngọc Hải  Thành viên HĐQT  454,950    454,950  07/11/2019  06/12/2019      07/12/2019  454,950  0.37  
DRH Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT      300,000  2,000,000    07/11/2019  06/12/2019  704,810    06/12/2019  1,004,810  0.81  
DRH Trương Thị Lan Mẹ  Dương Ngọc Hải  Thành viên HĐQT  175,350  5,824,650    26/06/2019  25/07/2019  279,600    25/07/2019  454,950  0.37  
DRH Trương Thị Lan Mẹ  Dương Ngọc Hải  Thành viên HĐQT  6,000,000    21/05/2019  19/06/2019  175,350    19/06/2019  175,350  0.14  
DRH CTCP UNITED HOLDINGS       5,000,000    09/04/2018  08/05/2018  1,000,000    06/05/2018  1,000,000  0.81  
DRH Trần Ngọc Đính Phó Chủ tịch HĐQT      3,200,000    3,200,000  09/04/2018  08/05/2018    3,200,000  12/04/2018    0.00  
DRH Trần Ngọc Đính Phó Chủ tịch HĐQT      3,200,000    08/05/2017  06/06/2017  3,200,000    10/05/2017  3,200,000  2.59  
DRH Võ Thị Mỹ Lệ       2,563,730            240,000  05/08/2016  2,323,730  1.88  
DRH Võ Thị Mỹ Lệ       2,445,180          39,500    16/07/2016  2,484,680  2.01  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.