MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DRC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DRC Nguyễn Thị Vân Hoa Thành viên BKS      9,319    5,000        5,000  15/11/2022  4,319  0.00  
DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt Tổng GĐ      341,566  50,000    14/11/2022  12/12/2022  50,000    14/11/2022  391,566  0.33  
DRC Nguyễn Thị Minh Thu Phó Tổng GĐ      90,010  10,000    09/10/2022  07/11/2022  10,000    20/10/2022  100,010  0.08  
DRC Nguyễn Thị Minh Thu Phó Tổng GĐ      100,010    10,000  04/10/2022  04/10/2022    10,000  04/10/2022  90,010  0.08  
DRC Nguyễn Thị Minh Thu Phó Tổng GĐ      80,010  20,000    11/07/2022  09/08/2022  20,000    25/07/2022  100,010  0.08  
DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt Phó Tổng GĐ      291,566  50,000    11/07/2022  09/08/2022  50,000    12/07/2022  341,566  0.29  
DRC Nguyễn Mạnh Tuấn Con  Nguyễn Văn Hiệu  Chủ tịch HĐQT  111,400  50,000    18/05/2022  16/06/2022  38,600    16/06/2022  150,000  0.13  
DRC Chu Quang Tuấn Thành viên BKS      15,005  15,000    11/05/2022  09/06/2022  5,000    10/06/2022  20,005  0.02  
DRC Nguyễn Thị Minh Thu Phó Tổng GĐ      80,010  20,000    28/04/2022  27/05/2022      27/05/2022  80,010  0.07  
DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt Phó Tổng GĐ      241,566  50,000    28/04/2022  27/05/2022  50,000    03/05/2022  291,566  0.25  
DRC Phạm Thị Hồng Hội Vợ  Nguyễn Văn Hiệu  Chủ tịch HĐQT  3,279,093  150,000    27/04/2022  08/05/2022  150,000    08/05/2022  3,429,093  2.89  
DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt Thành viên HĐQT      191,566  50,000    24/01/2022  22/02/2022  50,000    25/01/2022  241,566  0.20  
DRC Nguyễn Thị Minh Thu Phó Tổng GĐ      50,010  30,000    19/01/2022  17/02/2022  30,000    24/01/2022  80,010  0.07  
DRC Nguyễn Đức Minh Con  Nguyễn Văn Hiệu  Chủ tịch HĐQT  10,000    23/12/2021  22/01/2022  10,000    23/12/2021  10,000  0.01  
DRC Nguyễn Thị Vân Hoa Thành viên BKS      39,319    30,000  09/11/2021  08/12/2021    30,000  08/12/2021  9,319  0.01  
DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt Phó Tổng GĐ      141,566  50,000    29/08/2021  27/09/2021  50,000    20/09/2021  191,566  0.16  
DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt Thành viên HĐQT      141,566  50,000    28/07/2021  26/08/2021      23/08/2021  141,566  0.12  
DRC Phạm Thị Hồng Hội Vợ  Nguyễn Văn Hiệu  Thành viên HĐQT  3,129,093  150,000    27/04/2021  26/05/2021  150,000    20/05/2021  3,279,093  2.76  
DRC Nguyễn Thị Minh Thu Trưởng BKS      10  50,000    25/04/2021  25/05/2021  50,000    06/05/2021  50,010  0.04  
DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt Phó Tổng GĐ      115,566  26,000    25/04/2021  25/05/2021  26,000    26/04/2021  141,566  0.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.