TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DPG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 1,500  59,400,000  39.6 (-1.61 %)    1,500  59,400,000  30,129,329   
26/09/2022 -99,600  -4,008,900,000  40.25 (-6.94 %)    400  16,100,000  100,000  4,025,000,000  30,130,829   
23/09/2022 100  4,325,000  43.25 (-2.59 %)    200  8,650,000  100  4,325,000  30,123,929   
22/09/2022 1,100  48,840,000  44.4 (-1.22 %)    1,100  48,840,000  30,086,429   
21/09/2022 -6,900  -310,155,000  44.95 (-0.11 %)    400  17,980,000  7,300  328,135,000  30,042,829   
20/09/2022 -35,200  -1,584,000,000  45 (-1.32 %)    2,500  112,500,000  37,700  1,696,500,000  30,014,529   
19/09/2022 -44,700  -2,038,320,000  45.6 (-6.94 %)    44,700  2,038,320,000  29,971,168   
16/09/2022 -28,700  -1,406,300,000  49 (-4.85 %)    28,700  1,406,300,000  29,966,042   
15/09/2022 -35,861  1,761,439,200  51.5 (1.38 %)    10,000  2,021,840,000  45,861  260,400,800  29,965,942   
14/09/2022 34,674  101,600  50.8 (1.20 %)    39,800  101,600  5,126  29,931,842   
13/09/2022 -28  101,600  50.2 (-1.95 %)    72  101,600  100  29,929,442   
12/09/2022 -44,100  -2,111,400,000  51.2 (0.39 %)    40,800,000  44,100  2,152,200,000  29,916,514   
09/09/2022 -41,400  -2,111,400,000  51 (3.24 %)    800  40,800,000  42,200  2,152,200,000  29,907,714   
08/09/2022 -4,000  -197,600,000  49.4 (-1.79 %)    9,000  444,600,000  13,000  642,200,000  29,908,514   
07/09/2022 7,600  382,280,000  50.3 (3.71 %)    16,400  824,920,000  8,800  442,640,000  29,917,314   
06/09/2022 14,000  678,300,000  48.45 (2.87 %)    14,000  678,300,000  29,922,514   
05/09/2022 25,600  1,205,760,000  47.1 (1.73 %)    25,800  1,215,180,000  200  9,420,000  29,817,114   
31/08/2022 -6,600  -305,250,000  46.25 (0.54 %)    4,600  212,750,000  11,200  518,000,000  29,796,314   
30/08/2022 -117,400  -5,400,400,000  46 (-0.43 %)    2,000  92,000,000  119,400  5,492,400,000  29,800,914   
29/08/2022 -45,400  -2,097,480,000  46.2 (-2.33 %)    1,200  55,440,000  46,600  2,152,920,000  29,802,914  1.69% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.