TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DL1 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      24,294,888              22/12/2017  24,294,888  22.87  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      22,354,488          1,940,400    20/12/2017  24,294,888  22.87  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      17,854,488          4,500,000    19/12/2017  22,354,488  21.04  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      13,986,200          3,868,288    18/12/2017  17,854,488  16.81  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      10,633,800          3,352,400    15/12/2017  13,986,200  13.17  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      7,750,000          2,883,800    14/12/2017  10,633,800  10.01  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      6,250,000          1,500,000    07/12/2017  7,750,000  7.30  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      4,750,000          1,500,000    06/12/2017  6,250,000  5.88  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      66,726,523  7,500,000    13/09/2019  12/10/2019  7,500,000    10/10/2019  74,226,523  24.80  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      64,226,523  2,500,000    15/07/2019  26/07/2019          0.00  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      53,168,118  8,000,000    18/04/2018  17/05/2018  8,000,000    14/05/2018  61,168,118  20.44  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      33,840,387  10,000,000    17/11/2016  16/12/2016  10,000,000    14/12/2016  43,840,387  14.65  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      23,434,149  3,000,000    05/10/2012  05/11/2012  3,000,000    05/11/2012  26,434,149  8.83  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      19,314,020  3,000,000    02/07/2012  02/08/2012  414,669    30/07/2012  23,434,149  7.83 3.705.460 cp chuyển đổi từ trái phiếu 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.