MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DL1 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DL1 Công ty TNHH Global Capital       18,062,415            163,500  08/08/2022  17,898,915  16.85  
DL1 Nguyễn Thị Hương Mẹ  Bùi Minh Đức  Thành viên HĐQT  117,851    117,851  17/01/2022  11/02/2022    117,851  19/01/2022    0.00  
DL1 Công ty TNHH Global Capital       20,002,300            2,800,000  07/01/2022  17,202,300  16.19  
DL1 Shine Profit Development Limited       2,800,000    07/01/2022  28/01/2022  2,800,000    07/01/2022  2,800,000  2.64  
DL1 Đỗ Thành Nhân Trưởng BKS      2,653,317    2,653,200  23/09/2021  21/10/2021    2,653,200  24/09/2021  117  0.00  
DL1 Nguyễn Thị Diễm       5,077,800            600,000  03/08/2021  4,477,800  4.21  
DL1 Nguyễn Đình Trạc Chủ tịch HĐQT      164,168  1,000,000    20/07/2021  13/08/2021  1,000,000    06/08/2021  1,164,168  1.10  
DL1 Phạm Thị Hiền       5,297,200            301,000  05/07/2021  4,996,200  4.70  
DL1 Công ty TNHH Global Capital       20,002,300              22/12/2017  20,002,300  18.83  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      24,294,888              22/12/2017  24,294,888  22.87  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      22,354,488          1,940,400    20/12/2017  24,294,888  22.87  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      17,854,488          4,500,000    19/12/2017  22,354,488  21.04  
DL1 Công ty TNHH Global Capital       19,002,300          1,000,000    18/12/2017  20,002,300  18.83  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      13,986,200          3,868,288    18/12/2017  17,854,488  16.81  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      10,633,800          3,352,400    15/12/2017  13,986,200  13.17  
DL1 Công ty TNHH Global Capital       14,002,300          3,000,000    14/12/2017  17,002,300  16.00  
DL1 Bùi Pháp Thành viên HĐQT      7,750,000          2,883,800    14/12/2017  10,633,800  10.01  
DL1 Công ty TNHH Global Capital       10,502,300          3,500,000    13/12/2017  14,002,300  13.18  
DL1 Công ty TNHH Global Capital       2,500,000          8,002,300    12/12/2017  10,502,300  9.89  
DL1 Công ty TNHH Global Capital       1,000,000          1,500,000    11/12/2017  2,500,000  2.35  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.