TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DIG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DIG Nguyễn Thiện Tuấn       27,410,090  10,000,000    06/01/2021  04/02/2021  4,000,000    04/02/2021  31,410,090  5.15  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      19,870,090  10,000,000    27/11/2020  26/12/2020  7,540,000    26/12/2020  27,410,090  4.49  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      18,423,896  500,000    31/05/2019  29/06/2019  500,000    28/06/2019  18,923,896  3.10  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      15,508,332  2,000,000    01/03/2019  29/03/2019      29/03/2019  15,508,332  2.54  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      13,262,333  3,000,000    09/07/2018  07/08/2018  1,368,170    07/08/2018  14,630,503  2.40  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      10,566,513  4,000,000    04/06/2018  03/07/2018  2,695,820    03/07/2018  13,262,333  2.17  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      9,703,713  1,000,000    26/04/2017  25/05/2017  862,800    25/05/2017  10,566,513  1.73  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      4,016,163  1,000,000    14/11/2016  12/12/2016  687,550    12/12/2016  4,703,713  0.77  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      3,516,163  500,000    12/10/2016  10/01/2017  500,000    21/10/2016  4,016,163  0.66  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      3,226,063  500,000    16/08/2016  14/09/2016  290,100    14/09/2016  3,516,163  0.58  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      3,226,063  500,000    08/07/2016  05/08/2016      05/08/2016  3,226,063  0.53  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      2,523,226  500,000    01/04/2016  30/04/2016  463,870    28/04/2016  2,987,096  0.49  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      1,523,226  1,000,000    17/02/2016  17/03/2016  1,000,000    11/03/2016  2,523,226  0.41  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      1,323,226  200,000    14/01/2016  12/02/2016  200,000    03/02/2016  1,523,226  0.25  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      1,173,226  150,000    16/12/2015  14/01/2016  150,000    07/01/2016  1,323,226  0.22  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      1,086,321  200,000    06/09/2015  06/10/2015      06/10/2015  1,086,321  0.18  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      586,321  500,000    07/04/2015  05/05/2015  500,000    05/05/2015  1,086,321  0.18  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      686,321    100,000  19/09/2014  30/09/2014    100,000  22/09/2014  586,321  0.10  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      1,149,057    600,000  21/03/2014  18/04/2014    600,000  24/04/2014  549,057  0.09  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      1,149,057  100,000    04/11/2013  03/12/2013      03/12/2013  1,149,057  0.19  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.