MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DHI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam       2,090,572  9,400    27/02/2013  20/03/2013  9,400    06/03/2013  2,099,972  79.91  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam       2,086,472  13,500    29/01/2013  08/02/2013  4,100    08/02/2013  2,090,572  79.55  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam       2,068,372  31,600    12/12/2012  10/01/2013  18,100    10/01/2013  2,086,472  79.39  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam       2,054,772  45,200    08/11/2012  06/12/2012  13,600    06/12/2012  2,068,372  78.70  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam       2,042,172  57,800    05/10/2012  02/11/2012  12,600    02/11/2012  2,054,772  78.19  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam       1,970,972  129,000    31/08/2012  28/09/2012  71,200    28/09/2012  2,042,172  77.71  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam               1,244,672    28/12/2011  1,970,972  75.00  
DHI Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam       710,600  15,760    27/06/2011  26/07/2011  15,700    22/07/2011  726,300  27.64  
DHI Trần Thị Lan TV.HĐQT, Kế toán trưởng      6,016  3,000    09/09/2010  07/11/2010      05/11/2010  6,016  0.23 Đăng ký mua và bán 
DHI Trần Thị Lan TV.HĐQT, Kế toán trưởng      6,016    4,000  09/09/2010  07/11/2010      05/11/2010  6,016  0.23 Đăng ký mua và bán 
DHI Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam       710,600    500,000  23/08/2010  20/10/2010      20/10/2010  710,600  27.04  
DHI Hồ Quốc Khánh TV.BKS      6,016    3,000  12/07/2010  12/09/2010      06/09/2010  6,016  0.23  
DHI Trần Thị Lan TV.HĐQT, Kế toán trưởng      6,916    2,916  02/07/2010  01/09/2010    900  01/09/2010  6,016  0.23  
DHI Hồ Quốc Khánh TV.BKS      7,316    2,300  22/03/2010  18/05/2010    1,300  24/03/2010  6,016  0.23  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục       483,900  235,000    15/08/2008  14/11/2008  226,700    14/11/2008  710,600  27.04  
DHI Nhà Xuất bản Giáo dục       345,900  138,186    26/05/2008  26/06/2008  138,000    25/06/2008  483,900  18.41  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.