MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DBD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/02/2023 -20,500,000  41 (0.00 %)    20,500,000  68,278,013   
03/02/2023 -500  -20,500,000  41 (0.00 %)    500  20,500,000  68,277,213   
02/02/2023 -1,000  -41,000,000  41 (1.36 %)    1,000  41,000,000  68,277,213   
01/02/2023 -500  -20,225,000  40.45 (-0.12 %)    300  12,135,000  800  32,360,000  68,276,313   
31/01/2023 100  4,050,000  40.5 (3.85 %)    100  4,050,000  68,276,513   
30/01/2023 -900  -35,100,000  39 (0.00 %)    900  35,100,000  68,276,613   
27/01/2023 39 (-2.26 %)    100  3,900,000  100  3,900,000  68,275,113   
19/01/2023 136,325,000  39.9 (2.31 %)    194,750,000  58,425,000  68,275,213   
18/01/2023 3,500  136,325,000  38.95 (1.96 %)    5,000  194,750,000  1,500  58,425,000  68,275,213   
17/01/2023 2,800  106,820,000  38.15 (-3.42 %)    2,800  106,820,000  68,280,213   
16/01/2023 2,397,000,000  39.45 (-1.37 %)    2,397,000,000  68,283,013   
13/01/2023 60,000  2,397,000,000  39.95 (1.14 %)    60,000  2,397,000,000  68,283,013   
12/01/2023 50,000  1,975,000,000  39.5 (-1.74 %)    50,000  1,975,000,000  68,343,013   
11/01/2023 24,000  964,800,000  40.2 (0.00 %)    24,000  964,800,000  68,393,013   
10/01/2023 44,000  1,768,800,000  40.2 (1.01 %)    44,000  1,768,800,000  68,417,013   
09/01/2023 35,000  1,393,000,000  39.8 (0.76 %)    35,000  1,393,000,000  68,461,013   
06/01/2023 70,000  2,765,000,000  39.5 (2.07 %)    70,000  2,765,000,000  68,496,013  8.53% 
05/01/2023 66,900  2,589,030,000  38.7 (-1.02 %)    66,900  2,589,030,000  68,566,013  8.44% 
04/01/2023 23,730,000  39.1 (-0.76 %)    23,730,000  68,632,913  8.35% 
03/01/2023 23,730,000  39.4 (-0.25 %)    23,730,000  68,632,913  8.35% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.