TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK D2D - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 4,300  131,580,000  30.6 (1.49 %)    4,300  131,580,000  14,191,076   
04/10/2022 9,100  274,365,000  30.15 (0.50 %)    9,100  274,365,000  14,191,876   
03/10/2022 3,500  105,000,000  30 (-6.25 %)    3,800  114,000,000  300  9,000,000  14,200,476   
30/09/2022 -2,900  -92,800,000  32 (-3.61 %)    600  19,200,000  3,500  112,000,000  14,202,495   
29/09/2022 -500  -16,600,000  33.2 (-0.90 %)    500  16,600,000  14,201,695   
28/09/2022 -1,681  -56,313,500  33.5 (0.00 %)    100  3,350,000  1,781  59,663,500  14,195,595   
27/09/2022 -1,400  -46,900,000  33.5 (0.60 %)    1,400  46,900,000  14,195,295   
26/09/2022 -5,800  -193,140,000  33.3 (-5.40 %)    300  9,990,000  6,100  203,130,000  14,194,995   
23/09/2022 35.2 (-1.12 %)    400  14,080,000  400  14,080,000  14,192,295   
22/09/2022 -100  -3,560,000  35.6 (0.56 %)    200  7,120,000  300  10,680,000  14,188,695   
21/09/2022 -2,900  -102,660,000  35.4 (1.14 %)    100  3,540,000  3,000  106,200,000  14,180,595   
20/09/2022 -4,000  -140,000,000  35 (0.86 %)    4,000  140,000,000  14,177,295   
19/09/2022 -8,000  -277,200,000  34.65 (-6.10 %)    300  10,395,000  8,300  287,595,000  14,174,895   
16/09/2022 -3,400  -125,290,000  36.85 (-0.41 %)    3,400  125,290,000  14,173,665   
15/09/2022 -2,400  -56,763,000  37 (-0.27 %)    2,400  56,763,000  14,173,165   
14/09/2022 -1,530  -218,300,000  37.1 (-1.33 %)    1,530  218,300,000  14,172,303   
13/09/2022 -500  -218,300,000  37.55 (0.13 %)    500  218,300,000  14,166,403   
12/09/2022 1,438  -218,300,000  37.45 (1.22 %)    2,300  862  218,300,000  14,152,503   
09/09/2022 -5,900  -218,300,000  37 (-1.07 %)    5,900  218,300,000  14,147,603   
08/09/2022 -13,700  -512,380,000  37.4 (-1.58 %)    200  7,480,000  13,900  519,860,000  14,146,403   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.