MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CDC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
20/03/2023 -600  -10,890,000  18.15 (-0.55 %)    600  10,890,000  10,445,521   
17/03/2023 -1,820,000  18.25 (0.27 %)    1,820,000  10,445,521   
16/03/2023 -100  -1,820,000  18.15 (-0.27 %)    100  1,820,000  10,445,521  1.50% 
15/03/2023 278,920,000  18.2 (-0.27 %)    278,920,000  10,445,521  1.50% 
14/03/2023 278,920,000  18.25 (-0.82 %)    278,920,000  10,445,521  1.50% 
13/03/2023 15,200  278,920,000  18.35 (-0.27 %)    15,200  278,920,000  10,445,421   
10/03/2023 27,800  510,130,000  18.35 (-0.27 %)    27,900  511,965,000  100  1,835,000  10,460,621  1.43% 
09/03/2023 27,400  502,790,000  18.35 (0.27 %)    27,400  502,790,000  10,488,521  1.30% 
08/03/2023 5,100  93,330,000  18.3 (0.00 %)    5,100  93,330,000  10,515,921  1.18% 
07/03/2023 110,100,000  18.3 (-0.54 %)    110,100,000  10,521,021  1.15% 
06/03/2023 6,000  110,100,000  18.35 (-0.27 %)    6,000  110,100,000  10,521,021  1.15% 
03/03/2023 13,300  244,720,000  18.4 (-0.54 %)    13,300  244,720,000  10,527,021  1.13% 
02/03/2023 17,500  322,875,000  18.45 (0.27 %)    17,500  322,875,000  10,540,321  1.06% 
01/03/2023 13,300  244,720,000  18.4 (0.00 %)    13,300  244,720,000  10,557,821  0.99% 
28/02/2023 108,265,000  18.4 (1.10 %)    108,265,000  10,571,121  0.92% 
27/02/2023 108,265,000  18.2 (0.00 %)    108,265,000  10,571,121  0.92% 
24/02/2023 108,265,000  18.2 (-0.55 %)    108,265,000  10,571,121  0.92% 
23/02/2023 108,265,000  18.3 (-0.54 %)    108,265,000  10,571,121  0.92% 
22/02/2023 5,900  108,265,000  18.35 (-0.27 %)    5,900  108,265,000  10,571,121  0.92% 
21/02/2023 3,680,000  18.35 (-0.27 %)    3,680,000  10,577,021  0.90% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.