MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CCL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      92,158    92,158  21/06/2022  20/07/2022    92,158  29/06/2022    0.00  
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      7,500,000  1,000,000    20/10/2020  22/10/2020  1,000,000    22/10/2020  8,500,000  15.98  
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      5,360,000  2,140,000    05/04/2020  26/04/2020  2,140,000    23/04/2020  7,500,000  14.10  
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      3,360,000  2,000,000    09/06/2019  08/07/2019  2,000,000    25/06/2019  5,360,000  10.08  
CCL Dương Thế Nghiêm Thành viên HĐQT      2,100  3,000,000        3,000,000    25/02/2018  3,002,100  5.64 mua trong đợt phát hành cp riêng lẻ 
CCL Trịnh Sướng Thành viên HĐQT      5,000,000        5,000,000    25/02/2018  5,000,000  9.40 mua trong đợt phát hành cp riêng lẻ 
CCL Huỳnh Minh Quân Phó Giám đốc      2,000,000            500,000  11/09/2017  1,500,000  2.82  
CCL Nguyễn Thái Nguyên       1,865,470            312,530  07/09/2017  1,552,940  2.92  
CCL Huỳnh Minh Quân Phó Giám đốc      2,385,000            385,000  06/09/2017  2,000,000  3.76  
CCL Huỳnh Minh Quân CĐL      3,085,000            700,000  05/09/2017  2,385,000  4.48  
CCL Nguyễn Thái Nguyên       2,750,000            884,530  05/09/2017  1,865,470  3.51  
CCL Nguyễn Ngọc Trâm       2,300,000            1,090,000  04/09/2017  1,210,000  2.27  
CCL Huỳnh Minh Quân CĐL      3,800,000            715,000  04/09/2017  3,085,000  5.80  
CCL Huỳnh Minh Quân CĐL      4,200,000            400,000  31/08/2017  3,800,000  7.14  
CCL Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng      150,000    19/10/2016  17/11/2016  5,000    17/11/2016  5,000  0.01  
CCL Chen Duxiong       1,484,830          99,390    23/06/2016  1,584,220  2.98  
CCL Huỳnh Minh Quân Phó Giám đốc      2,000          4,200,000    21/06/2016  4,202,000  7.90  
CCL Hồng Duy Thức       1,415,750            595,750  16/06/2016  820,000  1.54  
CCL Chen Duxiong       1,288,030          30,000    27/04/2016  1,318,030  2.48  
CCL Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng      115,500    115,500  29/03/2016  26/04/2016    115,500  26/04/2016    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.