TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CAV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 57.70  57.70  -1.00 (-1.70 %)    600  33,000,000  55.00  57.70  54.90 
27/06/2022 58.70  58.70  0.00 (0.00 %)    58.70  58.70  58.70 
24/06/2022 58.70  58.70  0.00 (0.00 %)    58.70  58.70  58.70 
23/06/2022 58.70  58.70  -1.80 (-2.98 %)    600  35,000,000  56.50  59.90  56.50 
22/06/2022 60.50  60.50  3.00 (5.22 %)    800  45,000,000  54.30  60.50  53.90 
21/06/2022 57.50  57.50  0.00 (0.00 %)    57.50  57.50  57.50 
20/06/2022 57.50  57.50  1.50 (2.68 %)    300  16,000,000  54.30  57.50  54.30 
17/06/2022 56.00  56.00  0.00 (0.00 %)    700  39,000,000  54.40  56.50  54.40 
16/06/2022 56.00  56.00  0.00 (0.00 %)    56.00  56.00  56.00 
15/06/2022 56.00  56.00  -0.90 (-1.58 %)    300  16,000,000  56.60  56.60  56.00 
14/06/2022 56.90  56.90  -0.10 (-0.18 %)    400  22,000,000  54.80  56.90  54.60 
13/06/2022 57.00  57.00  -0.50 (-0.87 %)    100  5,000,000  57.00  57.00  57.00 
10/06/2022 57.50  57.50  -0.50 (-0.86 %)    5,100  294,000,000  57.50  57.80  57.50 
09/06/2022 58.00  58.00  -0.50 (-0.85 %)    5,900  343,000,000  57.80  58.50  57.80 
08/06/2022 58.50  58.50  2.50 (4.46 %)    100  5,000,000  58.50  58.50  58.50 
07/06/2022 56.00  56.00  -2.00 (-3.45 %)    1,700  95,000,000  56.00  56.00  56.00 
06/06/2022 58.00  58.00  1.50 (2.65 %)    800  45,000,000  56.00  58.00  56.00 
03/06/2022 56.50  56.50  0.00 (0.00 %)    100  5,000,000  56.50  56.50  56.50 
02/06/2022 56.50  56.50  0.00 (0.00 %)    56.50  56.50  56.50 
01/06/2022 56.50  56.50  0.00 (0.00 %)    56.50  56.50  56.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.