TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CAP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      33,000  7,000    14/05/2019  12/06/2019  7,500  500  11/06/2019  40,000  0.51  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      28,000  5,000    21/01/2019  19/02/2019  5,000    19/02/2019  33,000  0.42  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      22,100  8,100    04/10/2018  02/11/2018  5,900    02/11/2018  28,000  0.36  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      18,000  12,000    21/08/2018  19/09/2018  4,100    19/09/2018  22,100  0.28  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      28,000    10,000  29/12/2017  26/01/2018    10,000  19/01/2018  18,000  0.23  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      30,000    10,000  21/03/2016  18/04/2016    10,000  14/04/2016  20,000  0.25  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      31,100    10,000  03/08/2015  31/08/2015    1,100  31/08/2015  30,000  0.38  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      21,100  10,000    15/05/2014  13/06/2014  10,000    19/05/2014  31,100  0.40  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      236,730            33,200  03/12/2013  203,530  2.59  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      10,000    7,100  29/05/2013  26/06/2013    6,000  26/06/2013  4,000  0.05  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      17,600    7,600  06/05/2013  30/05/2013          0.00  
CAP Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS      17,600    7,600  06/05/2013  17/05/2013    7,600    10,000  0.13  
CAP Nguyễn Thanh Bình T.BKS      14,000  16,000    13/05/2011  13/07/2011      13/07/2011  9,900  0.13 Đăng ký mua và bán 
CAP Nguyễn Thanh Bình T.BKS      14,000    10,000  13/05/2011  13/07/2011    4,100  13/07/2011  9,900  0.13 Đăng ký mua và bán 
CAP Nguyễn Thanh Bình T.BKS      15,000  15,000    21/02/2011  16/04/2011      16/04/2011  14,000  0.18 đăng ký mua và bán 
CAP Nguyễn Thanh Bình T.BKS      15,000    10,000  21/02/2011  16/04/2011    1,000  16/04/2011  14,000  0.18 đăng ký mua và bán 
CAP Nguyễn Thanh Bình T.BKS      15,000  10,000    06/12/2010  03/02/2011      17/02/2011  15,000  0.19  
CAP Nguyễn Thanh Bình T.BKS      15,000  15,000    06/12/2010  03/02/2011      17/02/2011  15,000  0.19  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.