TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BTG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/07/2022 10.50  10.50  10.50  0.00 (0.00 %)    10.50  10.50  10.50  10.50 
05/07/2022 10.50  10.50  10.50  1.30 (14.13 %)    100  1,050,000  9.20  10.5  10.50  10.50 
04/07/2022 9.20  9.20  9.20  0.00 (0.00 %)    9.20  9.20  9.20  9.20 
01/07/2022 9.20  9.20  9.20  0.00 (0.00 %)    100  920,000  9.20  9.2  9.20  9.20 
30/06/2022 9.20  9.20  9.20  1.20 (15.00 %)    120  1,056,000  8.00  9.20  9.20  9.20 
29/06/2022 8.00  8.00  8.00  -1.30 (-13.98 %)    100  800,000  9.30  8.0  8.00  8.00 
28/06/2022 9.30  9.30  9.30  1.10 (13.41 %)    100  930,000  8.20  9.30  9.30  9.30 
27/06/2022 8.20  8.20  8.20  0.90 (12.33 %)    100  820,000  7.30  8.2  8.20  8.20 
24/06/2022 7.30  7.30  7.30  -0.90 (-10.98 %)    500  3,650,000  8.20  7.30  7.30  7.30 
23/06/2022 8.20  8.20  8.20  0.00 (0.00 %)    8.20  8.2  8.20  8.20 
22/06/2022 8.20  8.20  8.20  0.00 (0.00 %)    8.20  8.20  8.20  8.20 
21/06/2022 8.20  8.20  8.20  0.00 (0.00 %)    8.20  8.2  8.20  8.20 
20/06/2022 8.20  8.20  8.20  0.00 (0.00 %)    8.20  8.20  8.20  8.20 
17/06/2022 8.20  8.20  8.20  0.00 (0.00 %)    8.20  8.2  8.20  8.20 
16/06/2022 8.20  8.20  8.20  -1.40 (-14.58 %)    200  1,640,000  9.60  8.20  8.20  8.20 
15/06/2022 9.60  9.60  9.60  -1.60 (-14.29 %)    110  1,062,000  11.20  9.6  9.60  9.60 
14/06/2022 11.20  11.20  11.20  1.00 (9.80 %)    100  1,120,000  10.20  11.20  11.20  11.20 
13/06/2022 10.20  10.20  10.20  -1.70 (-14.29 %)    100  1,020,000  11.90  10.2  10.20  10.20 
10/06/2022 11.90  11.90  11.90  0.00 (0.00 %)    13  132,600  11.90  11.90  11.90  11.90 
09/06/2022 11.90  11.90  11.90  0.90 (8.18 %)    910  10,804,000  11.00  11.9  11.90  11.90 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.