TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BSR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 -810,000  -17,621,560,000  21.732 (-1.22 %)    810,000  17,621,560,000  244,119,369   
22/09/2022 -498,800  -11,106,910,000  22.191 (-0.93 %)    3,000  66,510,000  501,800  11,173,420,000  244,116,369   
21/09/2022 -499,800  -11,147,540,000  22.7 (1.34 %)    200  4,460,000  500,000  11,152,000,000  244,119,169   
19/09/2022 -198,100  -4,526,220,000  22.3 (-5.51 %)    3,200  74,300,000  201,300  4,600,520,000  244,116,169   
15/09/2022 -10  -242,000  24.2 (1.68 %)    10  242,000  244,119,369   
14/09/2022 150,800  3,613,870,000  24 (-0.83 %)    151,400  3,628,090,000  600  14,220,000  243,967,969   
13/09/2022 -198,000  -4,784,910,000  24.3 (-0.41 %)    2,000  48,470,000  200,000  4,833,380,000  244,117,369   
12/09/2022 -1,069,500  -26,055,660,000  24.3 (0.83 %)    1,700  41,520,000  1,071,200  26,097,180,000  244,117,669   
09/09/2022 500  12,000,000  24.5 (2.08 %)    500  12,000,000  244,118,869   
08/09/2022 93,200  2,229,690,000  23.9 (-2.85 %)    93,200  2,229,690,000  244,026,169   
07/09/2022 -13,200  -352,570,000  24.2 (-5.84 %)    34,300  839,950,000  47,500  1,192,520,000  244,085,069   
06/09/2022 -245,200  -6,337,920,000  25.5 (0.00 %)    245,200  6,337,920,000  244,119,369   
05/09/2022 -44,100  -1,119,020,000  25.8 (0.39 %)    6,100  156,080,000  50,200  1,275,100,000  244,113,269   
31/08/2022 303,800  7,812,400,000  25.7 (-1.91 %)    324,300  8,337,280,000  20,500  524,880,000  243,795,069   
30/08/2022 18,500  494,950,000  26.1 (2.35 %)    32,000  844,710,000  13,500  349,760,000  244,087,369   
29/08/2022 17,000  443,580,000  26.1 (1.95 %)    20,200  525,020,000  3,200  81,440,000  244,119,369  0.68% 
26/08/2022 20,500  525,940,000  25.6 (-1.92 %)    22,700  582,330,000  2,200  56,390,000  244,119,369  0.68% 
25/08/2022 111,400  2,918,970,000  0 (0.00 %)    111,400  2,918,970,000  244,119,369  0.70% 
24/08/2022 -558,000  -14,442,620,000  0 (0.00 %)    43,000  1,114,580,000  601,000  15,557,200,000  244,119,369  0.75% 
23/08/2022 -1,546,400  -38,722,840,000  0 (0.00 %)    1,600  39,840,000  1,548,000  38,762,680,000  244,119,369  0.78% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.