MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BID - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/05/2023 44.00  44.00  0.20 (0.46 %)    770,800  33,744,000,000  1,000,000  44,200,000,000  43.80  44.00  43.55 
30/05/2023 43.80  43.80  -0.10 (-0.23 %)    800,800  35,066,000,000  44.00  44.00  43.60 
29/05/2023 43.90  43.90  0.50 (1.15 %)    668,100  29,281,000,000  1,000,000  42,200,000,000  43.95  43.95  43.40 
26/05/2023 43.40  43.40  -0.40 (-0.91 %)    544,800  23,876,000,000  44.10  44.10  43.40 
25/05/2023 43.75  43.75  0.25 (0.57 %)    655,400  28,670,000,000  43.50  44.00  43.45 
24/05/2023 43.50  43.50  -0.40 (-0.91 %)    767,100  33,516,000,000  44.00  44.00  43.50 
23/05/2023 43.85  43.85  -0.55 (-1.24 %)    753,500  33,232,000,000  44.90  44.90  43.85 
22/05/2023 44.40  44.40  0.00 (0.00 %)    607,800  27,191,000,000  44.40  44.95  44.40 
19/05/2023 44.40  44.40  -0.30 (-0.67 %)    603,200  26,902,000,000  168,000  7,492,800,000  44.60  44.95  44.30 
18/05/2023 44.65  44.65  -0.15 (-0.33 %)    514,700  22,999,000,000  44.90  44.95  44.50 
17/05/2023 44.80  44.80  -0.20 (-0.44 %)    865,900  38,966,000,000  45.00  45.10  44.80 
16/05/2023 45.00  45.00  0.10 (0.22 %)    429,200  19,298,000,000  41,800  45.10  45.10  44.75 
15/05/2023 44.90  44.90  -0.10 (-0.22 %)    435,500  19,702,000,000  135,000  6,072,300,000  46.00  46.00  44.90 
12/05/2023 45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    428,300  19,195,000,000  45.00  45.10  44.55 
11/05/2023 45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    510,500  22,947,000,000  45.00  45.25  44.80 
10/05/2023 45.00  45.00  -0.10 (-0.22 %)    595,000  26,809,000,000  45.30  45.30  44.50 
09/05/2023 45.10  45.10  0.40 (0.89 %)    650,900  29,333,000,000  44.70  45.35  44.70 
08/05/2023 44.70  44.70  1.20 (2.76 %)    1,130,500  50,208,000,000  40,450  43.55  45.50  43.55 
05/05/2023 43.45  43.45  -0.30 (-0.69 %)    296,500  12,911,000,000  43.80  43.85  43.45 
04/05/2023 43.75  43.75  0.25 (0.57 %)    376,500  16,403,000,000  43.50  44.20  43.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.