TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BCM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/08/2022 73,200  5,709,600,000  78 (1.69 %)    73,200  5,709,600,000  478,693,600  2.75% 
04/08/2022 39,900  3,060,330,000  76.7 (2.54 %)    39,900  3,060,330,000  478,766,800  2.74% 
03/08/2022 40,800  3,051,840,000  74.8 (-1.06 %)    40,800  3,051,840,000  478,795,300  2.74% 
02/08/2022 88,600  6,698,160,000  75.6 (0.27 %)    100,000  7,560,000,000  11,400  861,840,000  478,835,800  2.74% 
01/08/2022 100,000  7,540,000,000  75.4 (2.59 %)    100,300  7,562,620,000  300  22,620,000  478,918,600  2.73% 
29/07/2022 107,800  7,923,300,000  73.5 (2.23 %)    125,000  9,187,500,000  17,200  1,264,200,000  478,983,100  2.72% 
28/07/2022 117,000  8,412,300,000  71.9 (4.96 %)    152,800  10,986,320,000  35,800  2,574,020,000  479,107,700  2.71% 
27/07/2022 34,600  2,370,100,000  68.5 (0.00 %)    35,000  2,397,500,000  400  27,400,000  479,258,400  2.69% 
26/07/2022 63,100  4,322,350,000  68.5 (1.03 %)    65,200  4,466,200,000  2,100  143,850,000  479,292,900  2.69% 
25/07/2022 17,300  1,172,940,000  67.8 (1.95 %)    17,800  1,206,840,000  500  33,900,000  479,305,500  2.69% 
22/07/2022 84,300  2,054,850,000  66.5 (6.91 %)    84,300  5,552,750,000  3,497,900,000  479,323,300  2.69% 
21/07/2022 50,100  3,116,220,000  62.2 (-1.27 %)    50,100  3,116,220,000  479,406,800  2.68% 
20/07/2022 51,300  3,231,900,000  63 (2.44 %)    51,300  3,231,900,000  479,406,900  2.68% 
19/07/2022 -49,400  -3,038,100,000  61.5 (-2.23 %)    600  36,900,000  50,000  3,075,000,000  479,433,200  2.68% 
18/07/2022 -24,900  -1,566,210,000  62.9 (0.16 %)    100  6,290,000  25,000  1,572,500,000  479,383,800  2.68% 
15/07/2022 -50,000  -3,140,000,000  62.8 (-1.26 %)    50,000  3,140,000,000  479,383,900  2.68% 
14/07/2022 50,000  3,180,000,000  63.6 (4.26 %)    50,000  3,180,000,000  479,376,500  2.68% 
13/07/2022 -7,400  -451,400,000  61 (-0.65 %)    7,400  451,400,000  479,421,100  2.68% 
12/07/2022 -5,400  -331,560,000  61.4 (3.89 %)    5,400  331,560,000  479,420,500  2.68% 
11/07/2022 -600  -35,460,000  59.1 (0.34 %)    600  35,460,000  479,332,700  2.69% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.