TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ART - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/08/2022 1,900  9,780,000  5.148 (0.94 %)    2,000  10,300,000  100  520,000  96,354,977   
18/08/2022 -13,200  -60,860,000  5.1 (2.00 %)    20,200  103,000,000  33,400  163,860,000  96,356,977  0.58% 
17/08/2022 7,600  38,740,000  5 (-5.66 %)    7,600  38,740,000  96,375,177  0.56% 
16/08/2022 -200,000  5.3 (-1.85 %)    2,000  10,600,000  2,000  10,800,000  96,382,777  0.56% 
15/08/2022 31,400  169,560,000  5.4 (0.00 %)    31,400  169,560,000  96,384,777  0.55% 
12/08/2022 100  540,000  5.4 (0.00 %)    100  540,000  96,416,177  0.52% 
11/08/2022 5.4 (-1.82 %)    96,416,277  0.52% 
10/08/2022 19,400  106,700,000  5.5 (0.00 %)    19,400  106,700,000  96,404,277  0.53% 
09/08/2022 -12,000  -65,800,000  5.5 (5.77 %)    12,000  65,800,000  96,421,677  0.52% 
08/08/2022 -200,000  5.2 (-3.70 %)    2,000  10,600,000  2,000  10,800,000  96,420,177  0.52% 
05/08/2022 -1,500  -7,950,000  5.4 (1.89 %)    1,500  7,950,000  96,419,977  0.52% 
04/08/2022 -2,200  -11,660,000  5.3 (3.92 %)    2,200  11,660,000  96,417,977  0.52% 
03/08/2022 -2,000  -10,000,000  5.1 (0.00 %)    2,000  10,000,000  96,417,977  0.52% 
02/08/2022 5.1 (4.08 %)    96,417,977  0.52% 
01/08/2022 4.9 (4.26 %)    96,415,977  0.52% 
29/07/2022 -2,000  -9,600,000  4.7 (-2.08 %)    2,000  9,600,000  96,408,977  0.53% 
28/07/2022 -3,000  -14,800,000  4.8 (2.13 %)    4,000  19,200,000  7,000  34,000,000  96,405,977  0.53% 
27/07/2022 -300,000  4.7 (0.00 %)    3,000  13,800,000  3,000  14,100,000  96,409,877  0.53% 
26/07/2022 -100  -470,000  4.7 (-2.08 %)    100  470,000  96,412,877  0.53% 
25/07/2022 4.8 (-2.04 %)    96,412,877  0.53% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.