MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ACV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 330  27,544,000  83.281 (-1.56 %)    330  27,544,000  984,435,686  3.78% 
23/03/2023 -23  -2,102,200  84.9 (0.12 %)    23  2,102,200  984,435,939  3.78% 
22/03/2023 423  36,031,300  84.822 (0.50 %)    500  42,410,000  77  6,378,700  984,435,939  3.78% 
21/03/2023 9,500  801,420,000  84.37 (-0.04 %)    9,500  801,420,000  984,436,439  3.78% 
20/03/2023 2,100  177,340,000  84.357 (0.31 %)    2,100  177,340,000  984,444,439  3.78% 
17/03/2023 8,300  702,050,000  84.126 (-0.09 %)    9,800  826,910,000  1,500  124,860,000  984,446,539  3.78% 
16/03/2023 100  8,450,000  84.236 (-0.67 %)    100  8,450,000  984,277,739  3.79% 
15/03/2023 30,900  2,607,380,000  84.795 (1.31 %)    209,500  17,765,150,000  178,600  15,157,770,000  984,273,349  3.79% 
14/03/2023 5,660  475,318,000  84 (0.72 %)    10,150  850,665,000  4,490  375,347,000  984,466,149  3.78% 
13/03/2023 -6,200  -516,740,000  83.4 (-2.11 %)    10,500  876,150,000  16,700  1,392,890,000  984,454,689   
10/03/2023 15,790  1,348,260,000  84.7 (-0.12 %)    310,700  26,416,710,000  294,910  25,068,450,000  984,465,189  3.78% 
09/03/2023 3,901  331,134,800  85 (1.67 %)    11,001  933,514,800  7,100  602,380,000  984,487,279  3.78% 
08/03/2023 -6,410  -535,205,000  84 (-0.12 %)    1,800  150,900,000  8,210  686,105,000  984,497,980  3.78% 
07/03/2023 -100  -8,260,000  84 (-0.94 %)    200  16,880,000  300  25,140,000  984,472,880  3.78% 
06/03/2023 8,100  685,250,000  84.9 (1.80 %)    35,000  2,970,890,000  26,900  2,285,640,000  984,459,080  3.78% 
03/03/2023 -2,100  -171,810,000  83.9 (0.00 %)    11,900  994,670,000  14,000  1,166,480,000  984,490,880  3.78% 
02/03/2023 -700  -57,610,000  83.8 (0.60 %)    2,500  210,410,000  3,200  268,020,000  984,501,480  3.78% 
01/03/2023 -1,300  -108,180,000  84 (0.96 %)    1,300  108,180,000  984,466,980  3.78% 
28/02/2023 -2,600  -136,500,000  84.2 (0.24 %)    34,400  2,916,300,000  37,000  3,052,800,000  984,419,580  3.78% 
27/02/2023 -45,100  -3,788,940,000  84 (-0.24 %)    2,300  192,300,000  47,400  3,981,240,000  984,449,980  3.78% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.