MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK AAA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
AAA Trần Thị Thoản Phó TGĐ Kinh doanh      500,000    22/11/2022  21/12/2022  500,000    15/12/2022  500,000  0.13  
AAA Hòa Thị Thu Hà Kế toán trưởng      1,000,000    21/11/2022  20/12/2022  1,000,000    13/12/2022  1,000,000  0.26  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings       199,787,394  2,000,000    21/11/2022  20/12/2022  2,000,000    19/12/2022  201,787,394  52.79  
AAA Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT      1,000,000    21/11/2022  20/12/2022  1,000,000    13/12/2022  1,000,000  0.26  
AAA Nguyễn Thị Tươi Em dâu  Trần Thị Thoản  Phó TGĐ Kinh doanh  5,900    5,900  21/07/2022  19/08/2022    5,900  22/07/2022    0.00  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings       158,987,394  40,800,000    27/06/2022  26/07/2022  40,800,000    09/07/2022  199,787,394  52.26  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings   Phạm Ánh Dương  Chủ tịch HĐQT  165,681,607    6,694,231  02/03/2022  31/03/2022    6,694,231  04/03/2022  158,987,394  41.59  
AAA Nguyễn Thị Thùy Vân Quyền Kế toán trưởng      462,000    462,000  20/10/2021  18/11/2021    462,000  20/10/2021    0.00  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings   Phạm Ánh Dương  Chủ tịch HĐQT  152,629,056    2,009,412  27/07/2021  25/08/2021          0.00  
AAA Hòa Thị Thu Hà Kế toán trưởng      250,888    250,888  14/07/2021  16/07/2021          0.00  
AAA Trần Thị Thoản Phó TGĐ Thường trực      418,147    418,147  14/07/2021  16/07/2021          0.00  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings       150,129,056  2,500,000    07/07/2021  16/07/2021  2,500,000    16/07/2021  152,629,056  39.93  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings       150,129,056  7,000,000    26/05/2021  24/06/2021          0.00  
AAA Hòa Thị Thu Hà Thành viên HĐQT      300,000    20/04/2021  14/05/2021  250,888    14/05/2021  250,888  0.07  
AAA Trần Thị Thoản Phó TGĐ Kinh doanh      500,000    19/04/2021  14/05/2021  418,147    14/05/2021  418,147  0.11  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings       117,920,910  38,000,000    15/04/2021  14/05/2021          0.00  
AAA Trần Thị Thoản Phó TGĐ Kinh doanh      2,050,000    2,050,000  11/09/2020  10/10/2020          0.00  
AAA Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings   Phạm Ánh Dương  Chủ tịch HĐQT  112,305,630  5,000,000    18/08/2020  16/09/2020      06/09/2020  112,305,630  29.38  
AAA CTCP Tập đoàn An Phát Holdings       82,305,630    1,000  09/07/2020  10/07/2020    1,000  10/07/2020  112,305,630  29.38 Giao dịch chứng quyền 
AAA Trần Thị Thoản Phó TGĐ Kinh doanh      2,000,000  3,000,000    22/04/2020  21/05/2020  50,000    21/05/2020  2,050,000  0.54  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.