TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK AAA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/06/2022 11.8 (0.85 %)    2,171  8,645,800  3,982   2,826  8,535,800  3,020   110,000
23/06/2022 11.7 (2.63 %)    1,212  4,678,900  3,860   1,884  4,855,900  2,577   -177,000
22/06/2022 11.35 (3.18 %)    1,699  9,630,800  5,669   1,712  7,488,400  4,374   2,142,400
21/06/2022 11 (6.80 %)    2,142  14,326,800  6,689   1,920  6,106,100  3,180   8,220,700
20/06/2022 10.3 (-6.36 %)    2,392  7,230,900  3,023   1,781  7,000,300  3,931   230,600
17/06/2022 11 (-6.78 %)    3,035  8,413,600  2,772   1,706  9,306,300  5,455   -892,700
16/06/2022 11.8 (-0.84 %)    1,308  4,564,100  3,489   1,642  5,842,000  3,558   -1,277,900
15/06/2022 11.85 (-2.87 %)    2,780  8,431,000  3,033   1,690  7,938,100  4,697   492,900
14/06/2022 12.2 (1.67 %)    3,069  9,690,100  3,157   1,705  7,641,400  4,482   2,048,700
13/06/2022 12 (-6.25 %)    2,714  7,565,600  2,788   2,229  9,129,200  4,096   -1,563,600
10/06/2022 12.8 (-3.76 %)    4,103  10,275,400  2,504   4,921  16,642,100  3,382   -6,366,700
09/06/2022 13.3 (6.40 %)    3,600  14,726,800  4,091   3,712  11,482,500  3,093   3,244,300
08/06/2022 12.45 (2.89 %)    2,545  7,378,000  2,899   2,223  8,332,400  3,748   -954,400
07/06/2022 12.05 (-2.03 %)    3,013  8,081,000  2,682   1,716  8,145,900  4,747   -64,900
06/06/2022 12.25 (-2.00 %)    1,775  4,497,300  2,534   1,611  5,722,700  3,552   -1,225,400
03/06/2022 12.45 (-0.40 %)    2,696  7,161,300  2,656   1,820  7,708,500  4,235   -547,200
02/06/2022 12.45 (-0.40 %)    1,910  6,755,700  3,537   2,340  6,989,600  2,987   -233,900
01/06/2022 12.5 (-0.79 %)    2,485  5,687,200  2,289   1,564  5,688,100  3,637   -900
31/05/2022 12.6 (-1.56 %)    2,881  8,138,800  2,825   1,793  7,832,500  4,368   306,300
30/05/2022 12.75 (0.39 %)    2,157  6,813,000  3,159   2,028  7,211,600  3,556   -398,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.