MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 12/04/2023, 16:17
XMP

 CTCP Thủy điện Xuân Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: XMP 20.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
XMP: 25.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMP của CTCP Thủy điện Xuân Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 09h30 ngày 25/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 3, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023;
+ Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020-2025;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
XMP: 26.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
XMP: 27.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
XMP: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
XMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VCP: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan
XMP: Nghị quyết HĐQT đổi ngày trả cổ tức năm 2022 sang 15.7.2024
XMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
XMP: Quyết định HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
XMP: Bổ nhiệm bà Phùng Thị Thu Huyền giữ chức Thành viên HĐQT từ 25/05/2023
XMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.