MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 02/01/2024, 00:00
VTR

 CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (UpCOM)

Giá hiện tại: VTR 23.8 -0.1(-0.42%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VTR: Bà Nguyễn Thị Lê Hương, ông Võ Quang Liên Kha tiếp tục làm Phó TGĐ, ông Hồ Quốc Bình làm Quyền Kế toán trưởng từ 1.1.2024
Các tin khác
VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài
VTR: CBTT Điều lệ sửa đổi bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2024
VTR: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
VTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh nghị quyết số 173-NQ/HĐQT-VP ngày 26/04/2024
VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ
VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.