MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/11/2021, 16:27
VTR

 CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (UpCOM)

Giá hiện tại: VTR 25.0 +1.0(+4.17%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VTR: Bà La Huệ - Kế toán trưởng đã bán 50.248 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: La Huệ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: VTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 63.010 CP (tỷ lệ 0,38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.248 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.248 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.762 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/11/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v đồng ý cho gia hạn thanh toán
VTR: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
VTR: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Sửa đổi, bổ sung lần 16 ngày 11/05/2024
VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài
VTR: CBTT Điều lệ sửa đổi bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2024
VTR: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
VTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh nghị quyết số 173-NQ/HĐQT-VP ngày 26/04/2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.