MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
VTD

 Công ty cổ phần Vietourist Holdings (UpCOM)

Giá hiện tại: VTD 7.9 +0.1(+1.28%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VTD: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTD của CTCP Vietourist Holdings như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua tờ trình quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024;
+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Ngày 06/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
VTD: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 06/04/2024)
VTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VTD: Bổ nhiệm thành viên HDDQT và thành viên BKS
VTD: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Huy Thịnh
VTD: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lưu Đức Hạnh
VTD: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức Kế toán trưởng từ 25.03.2024
VTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTD: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VTD: Con của bà Trần Thị Cường-thành viên BKS đã bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu
VTD: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 18/02/2024)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.