MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 20/02/2024, 00:00
VTD

 Công ty cổ phần Vietourist Holdings (UpCOM)

Giá hiện tại: VTD 7.9 +0.1(+1.28%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VTD: Con của bà Trần Thị Cường-thành viên BKS đã bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Hải
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/01/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/02/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HNX

Các tin khác
VTD: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 06/04/2024)
VTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VTD: Bổ nhiệm thành viên HDDQT và thành viên BKS
VTD: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Huy Thịnh
VTD: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lưu Đức Hạnh
VTD: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức Kế toán trưởng từ 25.03.2024
VTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTD: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VTD: Con của bà Trần Thị Cường-thành viên BKS đã bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu
VTD: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 18/02/2024)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.