MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/03/2023, 17:11
VPW

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (UpCOM)

Giá hiện tại: VPW 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VPW: 21.3.2023 ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPW của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Thông qua kế hoạch kinh doanh – tài chính – xây dựng cơ bản năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022;
+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 (nếu có);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, số 14, đường Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2023. Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
VPW: Nghị quyết HĐQT thông qua vay 16.16 tỷ đồng từ BIDV Vĩnh Phúc
VPW: Nghị quyết HĐQT thông qua vay 4.5 tỷ đồng từ Vietinbank Vĩnh Phúc
VPW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
VPW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
VPW: Bà Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT đã mua 16.600 CP
VPW: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
VPW: 4.7.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (356,19đ/cp)
VPW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (3,25%)
VPW: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
VPW: Bà Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 21.600 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.