MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/11/2023, 00:00
VLA

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX)

Giá hiện tại: VLA 18.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLA:Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT- đã mua 6.955 cp

.

 

Theo HNX

Các tin khác
VLA: Bổ nhiệm Thành viên BKS công ty từ 20.02.2024
VLA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VLA: Thay đổi phương án sử dụng vốn /số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT công ty
VLA: Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi
VLA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v hủy bỏ hợp đồng đầu tư/mua tài sản
VLA: Đính chính thông tin trong báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 118/BC-VLA
VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.