MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 08/05/2019, 15:29
VIB

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (HOSE)

Giá hiện tại: VIB 21.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VIB: Ông Ân Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 35.640 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ân Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: VIB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.227.732 CP (tỷ lệ 0,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 35.640 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP đã được duyệt tại ĐH cổ đông
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/06/2019.

Upcom:

Theo HOSE

Các tin khác
VIB: Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
VIB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
VIB: Công văn của NHNN về việc chấp thuận cho VIB thay đổi địa điểm Chi nhánh Hồng Bàng
VIB: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
VIB: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị
VIB: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
VIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ
VIB: Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền
VIB: Doanh thu tăng 8%, lợi nhuận quý 1 đạt hơn 2.500 tỷ đồng
VIB: Công văn của NHNN về việc chấp thuận cho VIB thay đổi địa điểm Chi nhánh Kiên Giang
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.